Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Çukurova Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı

Suda boğulma vakalarının demografik özelliklerinin incelenmesi

Investigation of the demographics of drowning incidents

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 386561 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Suda boğulma suya battıktan sonra nefessiz kalma sonucu gelişen ölüm olarak tanımlanmaktadır. Kesin sayı bilinmemekle beraber her yıl ülkemizde özellikle yaz aylarında çok sayıda suda boğulma olgusu görülmektedir. Bu kazalar denizlerde, göl ve nehir sularında, baraj göllerinde, banyo küveti ya da havuzlarda olmaktadır. Bu çalışmanın amacı Türkiye'deki suda boğulma nedeni ile meydana gelen ölüm olgularının incelenmesidir. Bu çalışmada, Türkiye genelinde 15 bölgede meydana gelen suda boğulma vakalarının aylara, yıllara, cinsiyete, boğulma yerine, boğulma nedenine, olayın meydana geldiği bölgeye göre dağılımları retrospektif (geriye dönük) yöntem ile incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini 1999-2009 yılları arasında Adana, Ankara, Antalya, Elazığ, İstanbul, İzmir, Mersin, Muğla, Ordu, Rize, Samsun, Şanlıurfa, Van, Yalova ve Zonguldak bölgelerinde meydana gelen suda boğulma vakalarında yaşamlarını kaybeden bireyler oluşturmuştur (kadın %9.9, erkek %79.6). Çalışmada elde edilen veriler suda boğulma vakalarının büyük bir yüzdesinin (%79.6) erkek bireyler olduğunu, yaş grubuna göre incelendiğinde ise 21-30 yaş aralığının en fazla boğulmanın gerçekleştiği yaş aralığı olduğunu, boğulmanın en fazla görüldüğü ayların ise sırasıyla Temmuz, Ağustos, Haziran ve Mayıs ayları olduğunu, ve boğulma vakalarının en çok görüldüğü su kaynaklarının nehirler ve denizler olduğunu ortaya koymuştur.Anahtar Kelimeler: Suda boğulma, Su araçları kazaları.

Summary:

Drowning is suffocation and death resulting from filling of the lungs with water or other substance. Many drowning accidents occur in summer. These drowning accidents mostly occur in sea, lake, river, dam lake, bath tube and pool. The aim of the study was to investigation of the demographics of drowning victims in Turkey. This study investigated the drowning cases according to months, years, gender, water source, drowning reason, drowning region by using retrospectif analysis. The sample consisted of drowning cases between 1999-2009 in Adana, Ankara, Antalya, Elazığ, İstanbul, İzmir, Mersin, Muğla, Ordu, Rize, Samsun, Şanlıurfa, Van, Yalova ve Zonguldak regions (female 9.9%, male 79.6%). Results of the study demonstrated that percentages of male drowning cases were higher (%79.6) and the majority was in the groups aged 21-30. Moreover, drowning rate was higher in September, August, June, and May. River and sea were the water sources that the most drowning cases occur.Keywords: Drowning, Boat accidents.