Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Gazi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı / Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalı

Süleyman Sami Demirel'in hayatı ve siyasi faaliyetleri

Life and political activities of Süleyman Sami Demirel

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 280233 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

?Süleyman Sami Demirel'in Hayatı ve Siyasi Faaliyetleri?, adlı çalışmamızın amacı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Dokuzuncu Cumhurbaşkanı olarak seçilen Süleyman Sami Demirel'in; Adalet Partisi, Doğru Yol Partisi ve Cumhurbaşkanlığı dönemi siyasi faaliyetlerini ortaya koymaktır. Bu noktada çalışmamız, Süleyman Sami Demirel'in 1924 yılında doğumundan, 2000 yılı Cumhurbaşkanlığı süresi bitimine kadar geçen süreç içerisinde hayatını ve faaliyetlerini açıkladıktan sonra, onun hayatını ana nokta kabul ederek, onu devrin önemli siyasi aktörlerinden biri haline getiren süreci aydınlatmayı amaçlamıştır.Cumhuriyet Tarihi'nin önemli şahsiyetlerden biri olan, 40 yıllık siyasi yaşamı ve 50 yıllık devlet deneyimi ile Türk siyasal ve toplumsal hayatında önemli bir rol oynayan Süleyman Sami Demirel'in hayatı ve faaliyetlerinin daha önce planlı bir çalışmayla aydınlatılmadığı gerçeğinden hareketle oluşturulan çalışmamız, bu eksiği gidermeyi amaçlamıştır. Bu amaç ve kapsamı içeren tezimiz; Türk Tarih Kurumu, Milli Kütüphane, TBMM, Bilkent Üniversitesi, Başkent Üniversitesi Kütüphanelerinden faydalanarak elde edilen belge, resmî yayın, hatıralar, makale ve telif-tetkik eserlerin değerlendirilmesi sonucunda hazırlanmıştır.Bu çalışma ile varılan sonuca göre Demirel; 30 yaşında Genel Müdür, 40 yaşında önce Parti Genel Başkanı, sonra Başbakan olmuş; 12 seneye yakın Başbakanlık görevinde bulunmuştur. Türkiye'nin en genç Genel Müdürü, en genç Başbakanı ve İsmet İnönü'den sonra en uzun Başbakanlık yapmış devlet adamıdır. Altı dönem Isparta Milletvekilliği yapmış, yedi sene siyasi yasaklı kalmış, altı defa Hükümet'ten gitmiş, yedi defa Hükümet kurmuştur. 1962 yılından 2000 yılına kadar, 38 yıl aktif siyaset içinde olmuş ve Türkiye'nin Dokuzuncu Cumhurbaşkanı olarak seçilmiştir.Anahtar Sözcükler:1.Siyasi Parti2.Askeri Darbe3.Türkiye Büyük Millet Meclisi4.Koalisyon Hükümeti5.Cumhurbaşkanı

Summary:

The target of our study which is entitled ?Biography and Political Activities of Süleyman Sami Demirel?, is to expose the political activities of Sülyeman Sami Demirel who has been elected as the Nineteen President of the Republic of Turkey during the period of Justice Party, True Path Party and during his presidency of the republic of Turkey. At this point, the target of our study is to explain the process that has conduced him to be one of the most important political actors of his era by admitting his life as the main idea after having highlighted the life and the activities of Süleyman Sami Demirel during the period which begins from his birth on year 1924 and goes until the end of his period of presidency of the Republic of Turkey.Since the life and the political activities of Süleyman Sami Demirel who is among the important personalities of the Republic History and that have played an important role in the Turkish political and social livings with his political life of 40 years and his state experience of 50 years has not been highlighted with a planned study, our study is aiming to overcome this deficiency.Our thesis that include this target and this content has been prepared as the result of the evaluation of documents obtained from the Turkish Historical Society, the National Library, the libraries of the Grand National Assembly of Turkey, of Bilkent University and Başkent University and the valorisation of official publications, maps, articles and literary and study works.According the conclusion which has been reached with this work, he has became general manager at 30 years old, Chairperson before 40 years old, than he has became Prime Minister and has been on duty as Prime Minister for nearly 12 years. He is the youngest general manager and Prime Minister of Turkey and the person that has been on duty as Prime Minister for the longest period after İsmet İnönü. He has been on duty as a member of the parliament as representative of Isparta for six cycles, has been banned for seven years, has left the government six times and has formed a Government seven times. He has taken part of active politics for 38 years and has been elected as the Nineteen President of the Republic of Turkey.Key Words:1.Political Party2.Military Coup3.Grand National Assembly of Turkey4.Coalition Government5.President of Republic