Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Yıldız Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Anabilim Dalı / Analitik Kimya Bilim Dalı

Sulu Ortamda Eser Miktardaki Gümüş, Nikel İyonlarının Zenginleştirilmesi ve Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi ile Tayini

Preconcentration and Determinations of Nickel, Silver Ions in Waters and Atomic Absorption Spectrometry

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 238140 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Günümüzde, alıcı su ortamında kirliliğin en büyük sorumlusu yüksek ağır metal içeriğine sahip endüstriyel atık sulardır. Endüstriyel atık sular yeterli arıtıma tabi tutulmadan alıcı ortama verildiğinde yüksek ağır metal içeriğinden dolayı insan ve çevre sağlığını tehdit etmektedir.Bu çalışmada; nikel ve gümüş iyonlarının sulardan giderilmesi ve eser miktarda bulundukları su örneklerinde zenginleştirmek için reçineye adsorbsiyon etkisi incelendi ve metal tayinleri atomik absorpsiyon spektrofotometresinde yapıldı.Yapılan çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde seçilen Purolite-S940 reçinesi ile her metal için ayrı ayrı; pH, reçine miktarı, metal miktarı, akış hızı, geri kazanım çözeltisi seçimi, geri kazanım çözeltisi miktarı gibi çalışma koşulları belirlemek amacı ile kesiksiz (kolon) yöntem ile çalışıldı. Çalışma koşulları belirlendikten sonra yabancı iyon etkisi, zenginleştirme faktörü gibi özellikler incelendi.İkinci bölümde ise kompleks oluşturucu olarak hekzametilenditiyokarbomat kullanarak seçilen Purolite-S940 reçinesi ile her metal için ayrı ayrı kesiksiz yöntem ile çalışma koşulları; pH, reçine miktarı, ligand miktarı, metal miktarı, akış hızı, geri kazanım çözeltisi seçimi, geri kazanım çözeltisi miktarı belirlendikten sonra yabancı iyon etkisi, zenginleştirme faktörü incelendi.Her iki yöntemin adsorpsiyon kinetikleri ve denge izoterm eşitliklerine uygunluğu analiz edilerek izoterm sabitleri belirlenmiştir.İki yöntemin çalışma koşulları belirlendikten sonra, içme suyu ve radyolojık film örneklerinde gümüş ve nikelin geri kazanımı ve zenginleştirilmesi yapıldı.

Summary:

Nowadays heavy metals are among the most important pollutants in source and treated water and are becoming a severe public health problem. These metal ions can be harmful to aquatic life, and water contaminated by toxic metal ions remains a serious public health problem for human health.In the present work, a column separation?preconcentration method has been established for the flame atomic absorption spectrometric determination of trace amounts of silver, and nickel ions with onto resin.There were two parts in this study: First part of study; the adsorption of silver and nickel ions from aqueous solution by ion exchanger Purolite-S940 resin was studied in a column adsorption system. Several parameters, pH, amount of metal and resin, flow rates of sample, type of eluent, volume of eluent, were evaluated. The preconcentration factor and effects of foreign ions on the preconcentration were also investigated.Second part of study; The preconcentration/separation procedure is based on chelate formation of nickel and silver with hexametilenditithiocarbamate and on retention of the chelates on ion exchanger Purolite-S940 resin. Several parameters, such as pH, amount of resin, amount of ligand and metal, type of eluent, volume of sample and eluent, flow rates of sample, were evaluated. The effects of foreign ions on the preconcentration were also investigated.The Langmuir and Freundlich adsorption models were applied to describe the isotherms and isotherm constants.The proposed method was applied for the separation and preconcentration of the investigated ions in the drinking water and radiological samples.