Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Bölümü

Synthesis of benzimidazole containing donor acceptor electrochromic polymers

Benzimidazole içeren donör akseptör gruplar içeren elektrokromik polimerlerin sentezi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 286197 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Donor-acceptor-donor (DAD) type benzimidazole (BIm) and 3,4-ethylenedioxythiophene (EDOT) bearing monomers (4-(2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxin-5-yl)-7-(2,3 dihydrothieno[3,4b][1,4] dioxin-7-yl)-2-benzyl-1H-benzo[d]imidazole (M1), 2,4-bis(2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxin-5-yl)-7-(2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxin-7-yl)-1H-benzo[d]imidazole (M2) and 4-(2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxin-5-yl)-7-(2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxin-7-yl)-2-ferrocenyl-1H-benzo[d]imidazole (M3)) were synthesized and electrochemically polymerized. Pendant group at 2-C position of the imidazole ring was functionalized with phenyl (P1), EDOT (P2) and ferrocene (P3) in order to observe substituent effect on electrochemical and electrochromic properties of corresponding polymers. Spectroelectrochemical results showed that different pendant groups resulted in polymers with slightly different optical band gaps (1.75, 1.69 and 1.77 eV respectively) and different number of achievable colored states. Optoelectronic performance were reported in detail.Keywords: Benzimidazole, EDOT, Donor-Acceptor Type Polymers, Electrochromism, Conjugated Polymers.

Summary:

Donör-akseptör-donör (DAD) tipi benzimidazol (BIm) ve 3,4-ethylenedioxythiophene (EDOT) içeren monomerler (4-(2,3-Dihidrotieno[3,4-b][1,4]dioksin-5-yl)-7-(2,3-dihidrotieno[3,4b][1,4] dioksin-7-yl)-2-benzil-1H-benzo[d]imidazol (M1), 2,4-bis(2,3-dihidrotieno[3,4-b][1,4]dioksin-5-yl)-7-(2,3-dihidrotieno[3,4-b][1,4]dioksin-7-yl)-1H-benzo[d]imidazol (M2) and 4-(2,3-dihidrotieno[3,4-b][1,4]dioksin-5-yl)-7-(2,3-dihidrotieno[3,4-b][1,4]dioksin-7-yl)-2-ferrosenil-1H-benzo[d]imidazol (M3)) sentezlenmiş ve elektrokimyasal olarak polimerleştirilmiştir. Çeşitli grupların ilgili polimerlerin elektrokimyasal ve elektrokromik özelliklerine olan etkilerini inceleyebilmek için imidazol halkasının 2-C pozisyonuna bağlı grup fenil (P1), EDOT (P2) ve ferrosen (P3) olmak üzere türevlendirilmiştir. Elde edilen spektroelektrokimyasal sonuçlara göre, monomerlere bağlanan her farklı grubun ilgili polimerlerin optik band aralıklarına olan etkisinin az olduğu gözlemlenmiştir. Band aralıkları sırasıyla 1.75, 1.69 ve 1.77 eV olarak hesaplanmıştır. Polimerlerin optoelektronik özellikleri detaylı şekilde rapor edilmiştir.Anahtar kelimeler: Benzimidazol, EDOT, Donör-Akseptör Tipi Polimerler, Elektrokromism, Konjüge Polimerler.