Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

Target tracking with phased array radar by using adaptive update rate

Değişken güncelleme hızı kullanılarak faz dizili radar ile hedef takibi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 255407 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In radar target tracking problems, it may be required to use adaptive update rate in order to maintain the tracking accuracy while allowing the radar to use its resources economically at the same time This is generally the case if the target trajectory has maneuvering segments and in such a case the use of adaptive update time interval algorithms for estimation of the target state may enhance the tracking accuracy Conventionally, fixed track update time interval is used in radar target tracking due to the traditional nature of mechanically steerable radars In this thesis, as an application to phased array radar, the adaptive update rate algorithm approach developed in literature for Alpha-Beta filter is extended to Kalman filter A survey over relevant adaptive update rate algorithms used previously in literature on radar target tracking is presented including aspects related to the flexibility of these algorithms for the tracking filter The investigation of the adaptive update rate algorithms is carried out for the Kalman filter for the single target tracking problem where the target has a 90° maneuvering segment in its trajectory In this trajectory, the starting and final time instants of the single maneuver are specified clearly, which is important in the assessment of the algorithm performances The effects of incorporating the variable update time interval into target tracking problem are presented and compared for several different test cases ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Radar hedef takip problemlerinde aynı zamanda hem radar kaynaklarını ekonomik kullanıp hem de takip doğruluğunu sağlayabilmek için değişken güncelleme hızı tekniğini kullanmak gerekebilir Eğer hedef yörüngesinde manevra yapılan bölümler varsa bu husus önemlidir ve böyle bir durumda hedefin yerini tahmin etmek için değişken güncelleme hızı algoritmalarını kullanmak hedef takip doğruluğunu artırabilir Alışılagelmiş şekilde, radar hedef takibinde sabit güncelleme hız aralığı, hareketi mekanik olarak yönetilen radarların doğasından ileri gelir Bu çalışmada, bir faz dizili radar uygulaması olarak, literatürde Alfa-Beta filtresi için geliştirilmiş değişken güncelleme hızı uygulaması, Kalman filtresi uygulamalarına genişletilmiştir Radar hedef takibi için konu ile ilgili literatürde yer alan değişken güncelleme hızı algoritmaları, bu algoritmaların takip filtreleri bakımından uygunluk yönlerini de içerecek şekilde sunulmuştur Hedefin yörüngesi dahilinde 90°'lik manevra bölümüne sahip olduğu tek hedef takip probleminde Kalman filtresi için değişken güncelleme hızı algoritmaları kullanımı incelenmiştir Algoritma performans değerlendirmesinde önemli olan, manevra bölümünün başlangıç ve bitiş anları bu hedef yörüngesinde net olarak belirlenmiştir Değişken güncelleme hızı özelliğini hedef takip algoritmalarının içine dahil etmenin etkileri sunulmuş ve çeşitli farklı test durumları için karşılaştırmalar yapılmıştır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.