Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Doğuş Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilim ve Teknoloji Stratejileri Anabilim Dalı

Technology roadmap for Kuveyt Turk mobile banking

Kuveyt Türk mobil bankacılık için teknoloji yol haritası

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 376048 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Mobile Banking refers to provision and availability of banking and financial services with the help of mobile telecommunication devices The scope of offered services may include facilities to conduct bank and stock market transactions, to administer accounts and to access customized information (Tiwari, R , Buse, S and Herstatt, 2007a) In other words, mobile banking offers the possibility to use e-banking (electronic banking or internet banking) services via a mobile phone However, the major difference between an electronic and mobile transaction, highlighted by the prefixes "e" and "m", is that electronic banking offers "anytime access", while mobile banking offers "anytime and anywhere access" for business transactions Therefore, customers using mobile banking have a greater flexibility than users of electronic banking Almost all the banks are giving service from lots of channels like ATMs, online via internet, call centers, kiosks, etc Banking industry requires high availability, systems continuity and minimum downtime on services Especially for distribution channels the business computing needs have reached maximum levels of availability So that the mobile is also becoming most popular channel for banks Therefore nowadays finding the technology roadmap for mobile banking is very important It is important for banks evaluating various options keeping in mind that business and technology objectives which each bank wishes to achieve The aim of this thesis is giving a general overview of the mobile telecommunication sector ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Mobil Bankacılık, bankacılık ve finansal hizmetlerin telekomünikasyon cihazları ile hizmet vermesi anlamına gelir Sunulan hizmetler ise; banka ve borsa işlemlerinin yürütülmesi, hesapların yönetilmesi ve özel bilgilere erişilmesidir (Tiwari, R , Buse, S and Herstatt, 2007a) Diğer bir deyişle, mobil bankacılık, mobil telefonu üzerinden e - bankacılık (Elektronik Bankacılık veya İnternet Bankacılığı ) hizmetleri kullanma imkânı sunar Elektronik ve mobil işlemlerinin ticari işlemlerdeki en büyük farklı ise e – Bankacılığın (elektronik bankacılık) her zaman erişim sunarken; Mobil Bankacılığın her zaman ve her yerden erişim sunmasıdır Bu nedenle, mobil bankacılığı kullanan müşterilerin elektronik bankacılık kullanıcılara oranla daha büyük esneklik payı vardır Hemen hemen tüm bankaların atm, kiosk, internet şube ve call center hizmetleri vardır Bankacılık sektörü, sağladığı hizmetlerde yüksek erişilebilirlik, sistem sürekliliği ve hizmet kesintisinin minimum olmasını hedefler Özellikle dağıtım kanalları için otomasyon ihtiyacı maksimum seviyededir İşte bu yüzden bankalar için mobil en popüler kanallardan biri olmuştur Bundan dolayı Mobil bankacılık için teknoloji yol haritası oluşturmak çok önemlidir Bankalar için, ulaşılmak istenen iş ve teknoloji hedeflerini düşünerek, farklı seçenekleri değerlendirmek önemlidir Bu tez, mobil iletişim sektörünün bankacılığa olan etkisine genel bir bakış açısı sağlar ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.