Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Yıldız Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı

Tedarik zinciri yönetimi ve bir uygulama

Supply chain management and an application

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 148186 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Günümüzde,Tedarik Zinciri Yönetimi özellikle pazarlama ve üretim yönetimi literatüründe ilgi odağı haline gelmiştir Bilgi paylaşımı ve zincir entegrasyonu, belirsizliğin yaratacağı riskleri minimize edecektir Tedarik Zinciri Yönetimi'nin benimsenmesi ile tedarikçiler, üretici firmalar, müşteriler ve diğer sistemler arasında bağlantı kurularak etkin bir yapı elde edilir Çalışmanın birinci bölümünde, Tedarik Zinciri konusunda daha önceden yapılmış akademik çalışmalar hakkında bilgi verilmiştir Literatürde, Tedarik Zinciri Yönetimi 'nde önemli bir unsur olan tedarikçi seçimi çok ölçütlü bir karar problemi olarak ele alınmıştır İkinci bölümde, Tedarik Zinciri Yönetimi'nin önemli kavramları ele alınmıştır Ayrıca bu bölümün sonunda genellikle örnek gösterilen bazı uygulamalara yer verilmiştir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

ABSTRACT Today, Supply Chain Management has received considerable attention from Marketing and Operation Management scholars specifically Information sharing and supply chain integration will minimize the risks caused by uncertainty Supply Chain Management provides effective structure in the network of between suppliers, manufacturers, customers and other systems In the first part, Supply Chain literature introduced In this part, supplier selection an important function of suplly chain management is a multi-criteria problem Second part of this study focused on Supply Chain Management concepts In addition to, at the end of second part, some important practises has been referenced ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.