Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Uludağ Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

Tedarik zinciri yönetimi ve elektronik sektöründe endüstriyel bir uygulama

Supply chain management and an industrial application in elektronic market

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 154178 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Tedarik Zinciri Yönetimi son kullanıcıdan ilk tedarikçiler boyunca, müşteri ve diğer hissadarlar için değer ekleyen ürün, hizmet ve bilgiyi sağlayan anahtar iş proseslerinin bütünleştirilmesidir Tedarik Zinciri Yönetimi yapısı birbiriyle yakından ilgili üç unsurdan oluşur: tedarik zinciri ağ yapısı, tedarik zinciri iş prosesleri ve tedarik zinciri yönetim bileşenleri Tedarik zinciri ağ yapısı, üye firmalardan ve bu firmalar arasındaki bağlantılardan meydana gelir îş prosesleri müşteri için değerin spesifik bir çıktısını üreten aktivitelerdir Yönetim bileşenleri yönetimsel değişkenlerdir ki içinde, tedarik zinciri boyunca iş prosesleri bütünleştirilir ve yönetilir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

ABSTRACT Supply Chain Management is the integration of key business processes from end user through original suppliers that provides products, services, and information that add value for customers and other stakeholders The Supply Chain Management framework consists of three closely interrelated elements: the supply chain network structure, the supply chain business processes, and the supply chain management components The supply chain network structure consists of the member firms and the links between these firms Business processes are the activities that produce a specific output of value to the customer The management components are the managerial variables by which the business processes are integrated and managed across the supply chain ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.