Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

Temettuat Defterlerine göre 19. yüzyılın ortalarında Muğla'nın sosyo-ekonomik yapısı

According to the Temettuat registers the economic and social life in the middle of the 19. th century

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 104881 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

oz Tanzimat ile başlayan malî ve hukukî alanlardaki değişiklikler ile birlikte vergilerin de daha düzenli bir şekilde alınması gündeme gelmişti. Bu amaçla başlatılan tahrir çalışmaları sonucunda gerek Anadolu gerekse Balkanlar' daki şehir, kasaba ve köylerde bulunan halkın emlâk, arazi ve gelirleri tespit edilerek halkın malî durumuna göre vergi alınması sağlanmıştı. Bu amaçla oluşturulan ve bu gün Başbakanlık Osmanlı Arşivinde bulunan Temettüat Defterleri sayesinde 1844 yılında Osmanlı İmparatorluğunun sosyo-ekonomik yapısı hakkında bilgi edinmek mümkün olabilmektedir. Biz de Muğla şehrinin 1844 yılında düzenlenen Temettüat Defterleri'ni kaynak almak suretiyle şehrin sosyo-ekonomik yapısı hakkında değerlendirilmelerde bulunmaya çalıştık. Böylelikle 1844 senesinde Muğla'da yaşayanların nüfusları, isim, aile adı, lakapları ve meslekleri tespit edilmiştir. Bu mesleklerden 1844 yılı itibariyle elde edilen gelir, halkın arazileri, yetiştirdikleri ürünler ve hayvanlar ile verdikleri vergiler tespit edilerek konu, tablo ve grafiklerle zenginleştirilmiştir. ABSTRACT Since the start of the administrative Tanzimat reforms in the financial and legal areas, it had become a current issue that together with the changes, taxes were then being collected systematically. As a result of this registering work carried out which started with this aim in mind, recordings had begun in the cities, towns and villages both in Anatolia and in the Balkan's to determine what real estate, land and income people had and according to their financial circumstances taxes were being collected from the people. The registers was constituted for this purpose and it is now possible to obtain information about the socio-economic structure of the Ottoman Empire during the year 1 844, which is held in the Ottoman Archives of the Turkish Prime Minister's Office. Therefore, we have used the Temettüat Registers as a source of information, which was prepared during the year' 1 844 to try to evaluate the city of Mugla's socio-economic structure. In this way, neighbourhoods together with the number of inhabitants, individual names, family names, epithets and occupations of the people living in tine neighbourhoods were determined which showed the physical structure of Mugla, during the process of 1844. Ill

Summary:

oz Tanzimat ile başlayan malî ve hukukî alanlardaki değişiklikler ile birlikte vergilerin de daha düzenli bir şekilde alınması gündeme gelmişti. Bu amaçla başlatılan tahrir çalışmaları sonucunda gerek Anadolu gerekse Balkanlar' daki şehir, kasaba ve köylerde bulunan halkın emlâk, arazi ve gelirleri tespit edilerek halkın malî durumuna göre vergi alınması sağlanmıştı. Bu amaçla oluşturulan ve bu gün Başbakanlık Osmanlı Arşivinde bulunan Temettüat Defterleri sayesinde 1844 yılında Osmanlı İmparatorluğunun sosyo-ekonomik yapısı hakkında bilgi edinmek mümkün olabilmektedir. Biz de Muğla şehrinin 1844 yılında düzenlenen Temettüat Defterleri'ni kaynak almak suretiyle şehrin sosyo-ekonomik yapısı hakkında değerlendirilmelerde bulunmaya çalıştık. Böylelikle 1844 senesinde Muğla'da yaşayanların nüfusları, isim, aile adı, lakapları ve meslekleri tespit edilmiştir. Bu mesleklerden 1844 yılı itibariyle elde edilen gelir, halkın arazileri, yetiştirdikleri ürünler ve hayvanlar ile verdikleri vergiler tespit edilerek konu, tablo ve grafiklerle zenginleştirilmiştir. ABSTRACT Since the start of the administrative Tanzimat reforms in the financial and legal areas, it had become a current issue that together with the changes, taxes were then being collected systematically. As a result of this registering work carried out which started with this aim in mind, recordings had begun in the cities, towns and villages both in Anatolia and in the Balkan's to determine what real estate, land and income people had and according to their financial circumstances taxes were being collected from the people. The registers was constituted for this purpose and it is now possible to obtain information about the socio-economic structure of the Ottoman Empire during the year 1 844, which is held in the Ottoman Archives of the Turkish Prime Minister's Office. Therefore, we have used the Temettüat Registers as a source of information, which was prepared during the year' 1 844 to try to evaluate the city of Mugla's socio-economic structure. In this way, neighbourhoods together with the number of inhabitants, individual names, family names, epithets and occupations of the people living in tine neighbourhoods were determined which showed the physical structure of Mugla, during the process of 1844. Ill