Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Amasya Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı

Temettüat Defterlerine göre Geldiklan Nahiyesi'nin sosyal ve ekonomik durumu

Social and economic situation of Geldiklan Township according to Temettüat Registers

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 477555 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada, XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin Sivas Eyaleti'nin Amasya Sancağı'na bağlı Geldiklan Nahiyesi'nin sosyal ve ekonomik durumu, temettüat kayıtları ışığında çeşitli yönleriyle incelenmiştir. Çalışmanın amacı, temettüat kayıtları ışığında XIX. yüzyılın ortalarında Geldiklan Nahiyesi'nin sosyal ve ekonomik dinamiklerinin ortaya çıkarılmasıdır. Çalışma 1845 yılında Geldiklan Nahiyesi'ne bağlı köylerden 12'sini kapsamaktadır. Ele alınan bölgenin ilgili dönemdeki nüfus, üretim yapısı, işletmelerin nitelikleri, gelirin kaynakları, tarımsal verimlilik ve vergiler gibi ekonomik ve sosyal hayatın temel alanlarıyla ilgili ayrıntılı kantitatif bilgiler üretilmeye çalışılmıştır.

Summary:

In this study, the social and economic situation of the Geldiklan Township of Amasya Sanjak of the Sivas province of Ottoman State in the 19th century was examined in various aspects under the light of temettüat registers. The purpose of the study is to reveal the social and economic dynamics of the Geldiklan Township in the middle 19th century in the light of the temettüat registers. The study includes 12 villages belonging to Geldiklan Township in 1845. Detailed and quantitative information is tried to be provided concerning the basic areas of economic and social life such a population, structure of production, attributes of enterprises, sources of income, agricultural productivity and taxes of the considered region.