Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Dokuz Eylül Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı / Yapı Tasarımı Bilim Dalı

The Effects of glass on building and space design

Camın yapı ve mekan tasarımı üzerindeki etkileri

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 50160 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

IV Chapter four gives information to the designer about glass performances and their application ways in buildings by classifying glass types. Thus designer can understand the qualities of today's glass and positive and see the negative sides of it and take the design decisions more consciously. Chapter five displays how glass is being used in current architecture and directs design. Application ways derived from the of glass technologies development have been examined. Therefore, interaction between chapter four which deals with glass technology and application types and chapter five can easily be seen. Chapter six examines the researches and the developments of glass types which are turned to future. Thus it will be possible to define glass and building interaction in the architecture of future. All the results that are reached at the end of the study are discussed and commented in chapter seven which is the section of conclusions.IV Chapter four gives information to the designer about glass performances and their application ways in buildings by classifying glass types. Thus designer can understand the qualities of today's glass and positive and see the negative sides of it and take the design decisions more consciously. Chapter five displays how glass is being used in current architecture and directs design. Application ways derived from the of glass technologies development have been examined. Therefore, interaction between chapter four which deals with glass technology and application types and chapter five can easily be seen. Chapter six examines the researches and the developments of glass types which are turned to future. Thus it will be possible to define glass and building interaction in the architecture of future. All the results that are reached at the end of the study are discussed and commented in chapter seven which is the section of conclusions.

Summary:

ÖZET Cam, son yıllarda gelişen teknolojiyle birlikte ülkemizde ve dünyada önemli bir yapı gereci haline gelmiştir. Mimarlık alanında en eski dönemlerden beri kullanılan cam, teknolojinin yardımıyla yapısında büyük gelişmeler kaydetmiştir. Doğal olarak bu gelişmeler de yapı ve mekan tasarımını etkilemiştir. Bu araştırma camın yapı ve mekan tasarımını geçmişten günümüze nasıl etkilediğini, mevcut cam teknolojisini, bunun ortaya çıkardığı kullanım biçimlerini ve tasarım prensiplerini belirlemeyi hedefler. Çalışmanın bir diğer amacı da camın yapıda doğru yerde ve biçimde kullanılmasını sağlamaktır. Bu nedenle bu tez yapılarında camı bir tasarım elemanı olarak kullanacaklara bir kılavuz olma niteliğindedir. Bu amaçlan gerçekleştirmek için birinci bölümde problem tanımlanmış, amaç ve hedefler belirlenmiş ve çalışmanın yöntemi ortaya konulmuştur. İkinci bölüm, camın mimarlık alanında kullanılmaya başladığı Roma ve Bizans döneminden modernizm başlangıcına kadar cam kullanımını inceler. Bu incelemede modernizm başlangıcına kadar cam kullanımını inceler. Bu incelemede, camın ortaya çıkardığı yapı ve mekan oluşum prensipleri ile kullanım biçimleri örneklerle birlikte tartışılmıştır. Üçüncü bölümde endüstri devrimi sonrası teknolojik, toplumsal ve felsefi alanlardaki değişimlerle birlikte ortaya çıkan ve modern mimarlığı etkileyen yeni cam kullanım alanları araştırılmış örnekleri ile gösterilmiştir.VI Dördüncü bölümde mevcuttaki endüstriyel cam tiplerini sınıflayarak tasarımcıya cam performansı ile bunların yapıda nerelerde kullanıldığına ilişkin bilgi verir. Böylece tasarımcı camın bugünkü özelliklerini, olumlu ve olumsuz yanlarını tanıyarak tasarım kararlarını daha bilinçli alabilecektir. Beşinci bölümde camın günümüz mimarlığında nasıl kullanıldığını ve tasarımı nasıl yönlendirildiğini gösterir. Cam performansının gelişimi ile ortaya çıkan kullanım biçimleri arasındaki etkileşim de rahatlıkla görülebilmektedir. Altıncı bölümde araştırmacılar tarafından yürütülen cam araştırma ve geliştirme çalışmaları ile cam tiplerini inceler. Böylelikle gelecekte de cam-yapı etkileşimini tariflemek mümkün olabilecektir. Çalışma sonunda varılan tüm sonuçlar ise yedinci bölümde tartışılmış ve yorumlanmıştır.