Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

The inividual up against an irrational and cruel social system in Edward Bond's plays: Saved, Lear, Red, Black and Ignorant and The Tin Can People

Edward Bond'un Saved, Lear, Red, Black and Ignorant ve The Tin Can People adlı oyunlarında akıldışı ve acımasız bir toplumsal sistem karşısında birey

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 227636 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This thesis analyzes the relationship between the capitalist system and the individual in Edward Bond?s plays, Saved, Lear, Red, Black and Ignorant and The Tin Can People Bond argues that the capitalist system is irrational and cruel since it violates the individual?s inherent right to freedom, to dignity and to the pursuit of happiness The capitalist system in Bond?s mind shares some certain features with Karl Marx?s analysis of the capitalists system ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu tez, Edward Bond'un Saved, Lear, Red, Black and Ignorant ve Tin Can People adlı oyunlarındaki kapitalist sistem ve birey arasındaki iliskiyi incelemektedir Kapitalist sistemin bireyin özgürlügünü, haysiyetini ve mutlu olma hakkını çignedigini düsünen Bond, bu sistemin akıldısı ve zalim bir sistem oldugunu savunmaktadır Bond'un elestirdigi kapitalist sistem, Karl Marx'ınkapitalist sistem analiziyle bazı ortak özellikler paylasmaktadır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.