Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Boğaziçi Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

The Level-1 probabilistic safety assessment application of TR-2

TR-2 1.düzeyden olasılıksal güvenlik analizi uygulaması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 95376 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In recent years, probabilistic safety assessment has acquired increasing importance. Most of the regulation authorities encourage greater use of this analysis technique to improve safety related decision making and regulatory efficiency. This study is based on an independent, comprehensive and systematic safety evaluation of the Turkish Research Reactor-2 (TR-2). The probabilistic safety assessment (PSA) has been considered for full power state of the reactor. The TR-2 PSA represents a Level 1 analysis, and was constructed using Systems Analysis Programs for Hands-on Integrated Reliability Evaluations (SAPHIRE). SAPHIRE is a PC-based general purpose tool for performing PSAs (INEEL). It is specifically designed to permit a listing of the potential accident sequences, compute their frequencies of occurrence, and assign each sequence to a consequence. SAPHIRE consists of several modules for fault tree analysis, event tree analysis, and for developing and maintaining component failure rate, and maintenance data. The TR-2 PSA systematically identified and quantified the frequency of scenarios involving core damage by plant specific data. Scenarios resulting from excess reactivity insertion, loss of flow, flow blockage, loss of coolant, loss of off-site power, super prompt criticality, and earthquake initiating events were analyzed. The resulting total core damage frequency of TR-2 based on the actual time of operation is found ten times higher than the acceptance criteria issued by IAEA for existing plants. Even though this is not a mandatory safety limit, some improvements would be beneficial towards increased safety. "

Summary:

Son yıllarda olasılıksal güvenlik analizi giderek önem kazanmakta. Denetleme otoritelerinin çoğu güvenlikle ilgili karar verme yetisinin geliştirilmesi ve denetleme verimi açısından bu analiz tekniğinin daha fazla kullanılmasını teşvik ediyor. Bu çalışma, TR-2 araştırma reaktörünün bağımsız, ayrıntılı ve sistematik bir güvenlik değerlendirilmesi üzerine kuruldu. Olasılıksal güvenlik analizinde (PSA) reaktörün tam güçte çalışması esas alındı. Sadece reaktör kalbinin erime frekansının değerlendiridiği 1. düzeyden olasılıksal güvenlik analizi yapıldı. TR-2 olasılıksal güvenlik analizi SAPHIRE bilgisayar kodu kullanılarak modellendi. SAPHIRE PSA uygulamaları yapmak için yazılan PC tabanlı çok amaçlı bir kod (INEEL). Olabilecek kaza dizilerinin girilerek, herbirinin meydana gelme frekanslarının hesaplanması ve her dizinin bir sonuca bağlanabilmesi için özel olarak tasarlanmış. SAPHIRE; hata ağacı ve olay ağacı analizlerini, bileşenlerin hata yapma oranlarını ve bakım verilerini geliştiren ve iyileştiren birkaç modülden oluşmaktadır. TR-2'nin olasılıksal güvenlik analizi sistematik bir şekilde oluşturulup, kalp erimesine sebep olabilecek kazalar, sistem verileri kullanılarak belirlendi. Fazla reaktivite ithali, akış kaybı, kanal tıkanması, soğutucu kaybı, normal güç kesilmesi, ani kritiklik ve deprem başlangıç olaylarından kaynaklanan senaryolar analiz edildi. TR-2'nin sonuç toplam kalp erime kazası frekansı, reaktörün gerçek çalışma süresine bağlı olarak hesaplandığında, LAEA'mn çalışan reaktörler için kabul ettiği kriterden on kat fazla bulundu. Bu limit uygulanması zorunlu tutulan bir limit olmamakla ve reaktörün toplam ömrü göz önüne alındığında zaten sağlanır görünüyor olmakla beraber, reaktörün güvenliğim artırmak için bazı iyileştirmelerin yapılması yararlı olacaktır.