Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

The reconstruction of Albanian politics and identity in the context of European integration

Avrupa entegrasyonu çerçevesinde Arnavutluk siyasetinin ve kimliğinin yeniden oluşturulması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 147803 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This thesis analyses the change of the Albanian national identity and ideology during its contemporary history, beginning from the national awakening period up to post- communism. The break with the dictatorial Enver Hoxha regime marked the beginning of a new era for the Albanian ideology and politics. To this regard, the political elite played a prominent role in the process of transition and the opening of Albania to the world. The prospect for the EU membership became the major motivation of the Albanian political class for the break with the past authoritarian regime and change. The European integration process has notably affected political elite's imagination of Albanian culture and history and Albania's place in Europe. The desire for a rapid integration urged Albanian political elite to re-establish the relations with neighbouring countries by re-designing the foreign policy in compliance with the new imperatives of geopolitics. Keywords: Albanian Identity, European Identity, European Integration, Albanian Political Discourse, Albanian History. IV

Summary:

Bu çalışma, ulusal aydınlanma döneminden başlayarak komünizm sonrası günümüz Arnavutluk siyasal yapısı içinde ulusal kimlik ulusal kimlik ve ideolojisinde düzeyindeki değişiklikleri incelemektedir. Enver Hoxha rejimin yıkılması Arnavutluk ideolojisi ve siyaseti için yeni bir çağın başlangıcını simgelemektedir. Bu bağlamada, siyasi seçkin kesim geçiş sürecinde ve Arnavutluk'un dünyaya açılmasında çok önemli bir rol oynamıştır. Muhtemel AB üyeliği, geçmiş otoriter rejimle bağlan koparmak ve değişim için Arnavutluk siyasi sınıfının temel motivasyonu olmuştur. Avrupa entegrasyon süreci, siyasi seçkinlerin Arnavutluk kültür ve tarihi ile Arnavutluk'un Avrupa'daki yerini simgelemelerini belli bir biçimde etkilemiştir. Hızlı bir entegrasyon arzusu Arnavut siyasal seçkinlerini, dış politikayı, siyasal yapını ve komşu ülkelerle ilişkilerini yeniden oluşturmaya itmiştir. Anahtar Kelime: Arnavut Kimliği, Avrupa Kimliği, Avrupa Entegrasyonu, Arnavutluk Siyasal Söylemi, Arnavutluk Tarihi.