Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Aydın Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

The reflection of postmodern literature in pinter's plays

Pinter'ın oyunlarına postmodern edebiyatın yansıması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 337367 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Pinter?s plays have always caught the attention of the critics with its pauses, silences, ambiguities, and intruders that create paranoid and alarming atmosphere in his plays. His plays are often regarded as blurred, incomplete, chaotic, and obscure by many of the audiences/readers as well as by critics. As a matter of fact, all these adjectives that are attributed to Pinter?s plays are characteristics of postmodernism. As Pinter?s plays are the work of the postmodern era, they are unique samples to see the effects of this period on literature, especially in drama. These effects are the underlying reasons that make Pinter?s plays unclear and ambiguous. The aim of this study is to explore the reflection of postmodern literature in Pinter?s two plays. To achieve this, the characteristics of postmodern literature, the ones which are especially emphasized by many authors and critics, will be explained one by one. Then, Pinter?s The Homecoming and The Hothouse will be examined in the light of these features. In many of Pinter?s plays, intruders, power struggles, pauses and silences have been the leading topics to study on separately. However, while analyzing the two plays within the light of the postmodern literature, situations that support the topics mentioned above will be used as an example for the sake of presenting different perspectives in the study. For this reason, the plays will be analyzed within the light of the generally accepted features of postmodern literature which are language games, the fall of metanarratives, parody, irony, writerly text. Key Words: language games, parody, irony, writerly text, the fall of metanarratives

Summary:

Duraklamaları, sessizlikleri, anlam belirsizlikleri ve oyunlarda paranoya yaratan ve tedirgin edici atmosferin yaşanmasına neden olan davetsiz misafirleriyle, Harold Pinter?ın oyunları eleştirmenlerin, izleyicilerin ve okurların dikkatini çekmiştir. Pinter?ın oyunları izleyicide, okurda ve eleştirmenlerde bulanık, tamamlanmamış, karmakarışık, belirsiz olma hissiyatı uyandırmıştır. Aslına bakıldığında, Pinter?ın oyunlarına mal edilen bu sıfatlar postmodernizmin özellikleridir. Pinter?ın oyunları, postmodern devrin ürünleri oldukları için, bu dönemin etkilerini edebiyatta, özellikle tiyatro eserinde görmek adına bu oyunlar benzersiz birer örnektir. Bu etkiler, Pinter?ın oyunlarının belirsiz ve çok anlamlı olmasının altında yatan sebeplerdir. Bu çalışma, Pinter?ın oyunlarında postmodern edebiyatın yansımalarını incelemeyi amaçlamaktadır. Bunu başarmak adına, birçok yazar ve eleştirmen tarafından postmodern edebiyatın özellikle üstünde durulan özellikleri tek tek açıklanacaktır. Sonrasında, Pinter?ın The Homecoming ve The Hothouse oyunları bu özellikler ışığında incelenecektir. Pinter?ın birçok oyununda, davetsiz misafirler, güç mücadelesi, duraklamalar ve sessizlikler başlıca konular olarak ele alınmış ve ayrı ayrı incelenmiştir. Bu çalışmada, oyunlar postmodern edebiyatın ışığında incelenirken, yukarıda bahsedilen konuları destekleyen durumlar, farklı bakış açılarını sunmak adına birer örnek olarak kullanılmıştır. Bu nedenle, oyunlar postmodern edebiyatın özellikleri olarak kabul edilen dil oyunları, büyük anlatıların yıkımı, parodi, alay, yazılırlı metin başlıkları altında incelenecektir. Anahtar kelimeler: dil oyunları, büyük anlatıların yıkımı, parodi, alay, yazılırlı metin.