Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Yeditepe Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı / İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı

The relationship between efl learners' motivation and their achievement in an English for academic purposes course

Yabancı dil olarak İngilizce öğrenenlerin akademik amaçlı İngilizce dersindeki motivasyonu ile başarıları arasındaki ilişki

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 592738 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The present study investigates the relationship between EFL learners' motivation and their achievement levels in an English for Academic Purposes (EAP) course at university level Motivation is considered to influence individuals' interest and determination in fulfilling a specific task or pursuing an activity (Dörnyei, 2009a; Ellis & Larsen-Freeman, 2006) Acquiring a second language (L2) is no exception Therefore, the role of motivation in the field of L2 learning has been researched extensively following various theories of motivation ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu çalışma ikinci dil olarak İngilizce öğrenen (EFL) öğrencilerin üniversite düzeyinde sunulan Akademik Amaçlı İngilizce (EAP) dersindeki motivasyonu ile başarı düzeyleri arasındaki ilişkiyi araştırmaktadır Güdülenmenin, bireylerin belirli bir görevi yerine getirme veya bir faaliyet yürütme konusundaki ilgilerini ve kararlılıklarını etkilediğine düşünülmektedir (Dörnyei, 2009a; Ellis & Larsen-Freeman, 2006) ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.