Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Trakya Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı

The relationship between students' self-esteem, parental attitudes and students' achievement in foreign language learning

Öğrencilerin benlik saygısı, ebeveyn tutumları ve yabancı dil öğrenimindeki başarıları arasındaki ilişki

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 321011 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This study was carried out to investigate the relationship between the students? self-esteem, parental attitudes and students? achievement in foreign language learning with regard to gender and school differences The study was conducted in three private and three public primary schools in Edirne A correlational survey model was used and questionnaire was chosen as a data collection instrument ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu çalışma, öğrencilerin benlik saygısı, ebeveyn tutumları ve öğrencilerin yabancı dil öğrenimindeki başarıları arasında bir ilişki bulunup bulunmadığını belirlemek amacıyla yürütülmüştür Çalışma, Edirne'de bulunan üç devlet ve üç özel olmak üzere ilköğretim okullarında gerçekleştirilmiştir Korelasyonal araştırma yöntemi kullanılmıştır ve veri toplama yöntemi olarak da anket seçilmiştir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.