Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

The Urban park: An extension of nature and urban culture

Kent parkı: Doğanın ve kent kültürünün bir uzantısı

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 93179 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT THE URBAN PARK: AN EXTENSION OF NATURE AND URBAN CULTURE Renklidağ, Öykü M S , Department of City and Regional Planning Supervisor: Assoc Prof Dr Baykan Günay July, 2000, 125 pages The relationship between man and nature has weakened within the difficult living conditions of the twenty-first century cities Having diminished in terms of number and area, parks are very important elements for the city structure occupied by buildings and for people to communicate with nature and breath They have the potential of enriching the visual and physiological qualities of urban life by breaking the monotonous and homogeneous structure of the urban environment Initially urban parks emerged as an antidote to the unhealthy conditions of the urbanizing western cities as a representation of nature However, they have encountered conceptual transformations in time and diverged from being extensions of nature and recently began to reformulate the link between man and nature Our country's getting acquainted with the concept of urban parks by the foundation of the republic was a tool for adapting the contemporary society model ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

oz KENT PARKI: DOĞANIN VE KENT KÜLTÜRÜNÜN BİR UZANTISI Renklidağ, Öykü Yüksek Lisans, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Tez Yöneticisi: Doç Dr Baykan Günay Temmuz, 2000, 125 sayfa Yirmibirinci yüzyıl kentlerinin içinde bulunduğu sıkışık ve zor yaşam koşulları içerisinde insanların doğayla olan bağları giderek zayıflamaktadır Binalarla dolu kent merkezleri için sayı ve alanca az kalmış olan parkların önemleri büyüktür Parklar insanların doğayla iletişim kurup nefes alma şansını elde ettikleri nadir alanlardır Parklar kent çevresinin monotonluğunu ve homojenliğini kırarak kent yaşamını zenginleştirme potansiyeline sahiptirler Kent parkları ilk olarak batı ülkelerinde hızlı kentleşmenin getirdiği sağlıksız koşullara karşı bir panzehir olarak doğanın bir temsili şeklinde ortaya çıkmıştır Ne var ki, zaman içerisinde önemli kavramsal dönüşümlere uğramış ve doğanın uzantısı olmaktan ayrılmış ve son olarak insan ve doğa ilişkisini yeniden sorgulamaya başlamışlardır Ülkemizin Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte kent parkı kavramıyla tanışması ise Türk halkına çağdaş toplum modelini benimsetmek için bir araç olarak düşünülmüştür ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.