Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Fizik Anabilim Dalı / Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği Bilim Dalı

Thiring instantonlarının faz uzayında kararlılığı

Stability of Thiring?s instantons in phase space

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 232399 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

1958 yılında ilk olarak Walter Thirring tarafından önerilen Kütlesiz Thirring model (1+1) boyutunda tanınmış, kesin çözülebilir bir kuantum alan kuramıdır.İnstanton hem kuantum mekaniğinde hem de kuantum alanlar teorisinde sonlu sıfırdan farklı eylemlerdeki hareket denklemleri için klasik çözümdürTezde W. Thirring tarafından önerilen spinör alanlı, iki boyutlu konformal invaryant non lineer dalga denkleminin nümerik instanton çözümlerinin dinamik yapılaşması ve evrimi incelenmiş ve evrimi ifade eden faz diyagramları çizilmiştir.

Summary:

The massless Thirring model is a well-known exactly solvable quantum field theory in (1+1) dimensions, as it has been shown, for the first time, by Walter Thirring in 1958.An instanton is a classical solution to equations of motion with a finite, non-zero action, either in quantum mechanics or in quantum field theory.In this thesis, we have investigated dynamic characteristics and evolution of instanton solutions of a two-dimensional conformal invariant wave equation with nonlinear self-coupled spinor term had been proposed by W. Thirring.