Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Şehir Üniversitesi / İşletme Enstitüsü / İktisat (İngilizce) Anabilim Dalı / İktisat Bilim Dalı

Three essays in blokchain and cryptocurrencies

Blokzincir ve kripto paralar üzerine üç makale

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 628186 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In this study, we conduct three different researches. The first article explores whether blockchain technology is capable of changing the paradigm of the current financial structure and the balance of power in international financial system by analyzing China and Venezuela cases. Due to its peer-to-peer (decentralized) structure, the blockchain technology has the power to alter some of the key industries especially in international finance and trade depending on how states operate this new technology. As a result, although there is a huge gap in the level of economic and political development between Venezuela and China in terms of power, both of them have already invested in blockchain technology to bypass US dominance in the current dollar-based financial system. The results reveal an introductory research and both cases show that even though blockchain technology is in their nascent stage, blockchain technology has the potential impacts on the ways of altering the global financial transactions among the states. Secondly, this article explores the applicability of universal cryptocurrency exchange by analyzing crypto exchanges of Binance, Latoken, Kucoin and Qash, which have also their own crypto currencies in the crypto market. Results of recursive Johansen cointegration model proved that even though all of the cryptocurrencies have long-term cointegration among each other, Binance positively disassociated itself from others after it moved to the Malta in 23 March 2018. Based on daily price of cryptocurrencies over the period from November 6, 2017 to November 10, 2019 taken from coinmarketcap, we conclude that Binance can be considered as a survival of the fittest among all of the crypto exchanges in this natural experiment. Finally, the main aim of this article is to examine long term cointegration among the top cryptocurrencies on the crypto stock market. Chosen cryptocurrencies are Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, Eos, BitcoinCash, Binance, Stellar and Tron. The daily price data captured from coinmarketcap over period from 9/13/2017 to 11/5/2019. Firstly, to forecast the relationship, we apply Augmented, Dickey Fuller, Phillips-Perron and DF-GLS unit root tests and Johansen Cointegration technique. We find out that chosen cryptocurrencies have a same integrated order that reveals long run relationship among each other during the chosen period. Also, VECM results show that long-term binary relationship exist among the top cryptocurrencies in the market. The results show that price of Bitcoin Cash has positive impact on price of Ethereum, Bitcoin, Ripple and Litecoin. The closing price of Binance is statistically significant for the price of Ripple, Litecoin and Bitcoin. Lastly, the closing price of Ethereum, Ripple and Litecoin are affected by the closing price of Tron. According to those findings, we have identified long-term cointegration among the top cryptocurrencies in the crypto market.

Summary:

Bu çalışmada üç farklı araştırma yapılmıştır. İlk makalede, blockchain teknolojisinin Çin ve Venezuela vakalarını analiz ederek mevcut finansal yapının paradigmasını ve uluslararası finansal sistemdeki güç dengesini değiştirip değiştiremeyeceği araştırılmıştır. Eşler arası (merkezi olmayan) yapısı nedeniyle, blokzincir teknolojisi, devletlerin bu yeni teknolojiyi nasıl kullandığına bağlı olarak, özellikle uluslararası finans ve ticaretteki kilit endüstrilerin bazılarını değiştirme gücüne sahip olduğu kanısına varılmıştır. Sonuç olarak, Venezuela ile Çin arasında ekonomik ve politik gelişme düzeyinde büyük bir fark olmasına rağmen, her ikisi de doların hakimiyetinde olan mevcut finansal yapıda ABD'nin sistemdeki finansal baskısını azaltmak için blokzincir teknolojisine yatırım yapmıştır. Sonuçlar başlangıç seviyesinde bir araştırma ortaya koymaktadır ve her iki durum da blokzincir teknolojisinin henüz ilk aşamasında olmasına rağmen, devletler arasındaki küresel finansal işlemleri değiştirme yolları üzerinde potansiyel etkileri olduğunu göstermektedir. İkinci araştırma da ise, kripto pazarında kendi kripto para birimlerine sahip olan Binance, Latoken, Kucoin ve Qash'in kripto borsalarını analiz ederek evrensel bir kripto para borsası yaratmanın mümkün olup olmadığı araştırılmaktadır. Özyinelemeli Johansen eşbütünleşme modelinin sonuçları, tüm kripto para birimlerinin birbirleri arasında uzun vadeli eşbütünleşmeye sahip olmasına rağmen, Binance 23 Mart 2018'de Malta'ya taşındıktan sonra kendisini diğerlerinden ayırdığını göstermiştir. Bu çalışmada Coinmarketcap'ten 6 Kasım 2017 ila 10 Kasım 2019 tarihleri arasında alınan veriler ışığında, Binance'in tüm kripto borsaları arasında değişime ve yeniliğe kendini en hızlı şekilde adapte ederek, hayatta kalmayı başardığı gözlemlenmiştir. Üçüncü ve son araştırmanın temel amacı ise, kripto borsalarında sıralamala olarak ilk yirmide yer alan kripto para birimleri arasındaki uzun vadede eşbütünleşme olup olmadığını incelemektir. Seçilen kripto para birimleri Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, Eos, BitcoinCash, Binance, Stellar ve Tron'dur. Analiz 13/9/2017 - 11/5/2019 arası dönem boyunca Coinmarketcap'ten alınan günlük fiyat verilerine dayanılarak yapılmaktadır. İlk olarak, eşbütünleşme olup olmadığını tahmin etmek için Augmented, Dickey Fuller, Phillips-Perron ve DF-GLS birim kök testlerini ve Johansen Eşbütünleşme tekniği uygulanmıştır. Bunun sonucunda seçilen kripto para birimlerinin, seçilen dönemde birbirleri arasındaki uzun vadeli ilişkiyi ortaya koyan entegre bir düzene sahip oldukları sonucuna varılmaktadır. Ayrıca, VECM sonuçları, piyasadaki en iyi kripto para birimleri arasında uzun vadeli ikili ilişkinin olduğunu da göstermektedir. Sonuçlar, Bitcoin Cash'in fiyatının Ethereum, Bitcoin, Ripple ve Litecoin fiyatı üzerinde olumlu etkisi olduğunu göstermektedir. Binance'ın kapanış fiyatı Ripple, Litecoin ve Bitcoin fiyatı için istatistiksel önem taşımaktadır. Son olarak, Ethereum, Ripple ve Litecoin'in kapanış fiyatı Tron'un kapanış fiyatından etkilenmektedir. Bu bulgulara göre, kripto pazarındaki en iyi kripto para birimleri arasında uzun vadede eşbütünleşme olduğu sonucuna varılmıştır.