Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Hacettepe Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Tom stoppard's playful approach to intellectuality: A study of Rosencrantz and Guildenstern are dead and travesties

Tom Stoppard?ın entelektüeliteye eğlendirici yaklaşımı: Rosencrantz and Güildenstern are dead (Rosencrantz ve Guildenstern öldüler) ve travesties(travestiler) üzerine bir çalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 231512 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu çalısmanın amacı, Tom Stoppard'ın Rosencrantz and Guildenstern are Dead (1966)ve Travesties (1974) adlı oyunlarını teknik ve içerik bakımından incelemek ve bukarmasık oyunların merkezindeki ciddi konuların, daha açık olmak gerekirse, felsefe vemetafizikle ilgili düsünceler ile sanatla ilgili konular hakkındaki bitmek bilmeyentartısmaların, eğlendirici bir yaklasımla ele alındığını; bir diğer deyisle, bu konuların,yazarın kullandığı ve ayırt edici özelliği hazırcevaplık dolu konusmalar, metaforlar,sözcük oyunları, metinlerarası göndermeler, asırma konular ile edebi, tarihi ya dagerçek hayattan izler tasıyan oyun karakterleri olan, zeki ve esprili üslup aracılığıyla,önemsizlestirildiğini göstermektir Kapsam açısından ise, tezin giris bölümünün ilk kısmında Tom Stoppard'ın hayatı veeserleri tanıtılmaktadır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.