Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

Toplam kalite yönetimi ve insan kaynakları yönetimi ilişkisi

Relations between total quality management and human resources management

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 140766 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

oz Küreselleşmenin, örgütleri rekabet gücü sağlamak amacıyla üstünlük elde etmeye zorlaması, örgütleri yeni yönetim anlayışlarına itmiştir Örgütlerin rekabet savaşını kazanabilmeleri, karlılık ve verimliliklerini arttırmaları, yüksek niteliklere sahip işgörenleri istihdam etmeleri ile mümkündür Nitelikli işgücü ise kaliteli ürün ve hizmetlerin üretilmesini sağlayacaktır Toplam Kalite Yönetimi, örgüt fonksiyonları ve sonuçlar yerine, süreçler üzerinde odaklasan; tüm çalışanların niteliklerinin arttırılmasıyla, kaliteli ürün ve hizmet üretilmesini hedefleyen bir yönetim metodolojisidir Toplam Kalite Yönetiminin, örgütlerde başarıyla uygulanabilmesi için İnsan Kaynakları Yönetimine önem verilmeli ve İnsan Kaynakları Yönetimi, Toplam Kalite Yönetimi'ni destekleyici İnsan Kaynaklan sistemleri, politikaları ve stratejileri oluşturmalıdır ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

oz Küreselleşmenin, örgütleri rekabet gücü sağlamak amacıyla üstünlük elde etmeye zorlaması, örgütleri yeni yönetim anlayışlarına itmiştir Örgütlerin rekabet savaşını kazanabilmeleri, karlılık ve verimliliklerini arttırmaları, yüksek niteliklere sahip işgörenleri istihdam etmeleri ile mümkündür Nitelikli işgücü ise kaliteli ürün ve hizmetlerin üretilmesini sağlayacaktır Toplam Kalite Yönetimi, örgüt fonksiyonları ve sonuçlar yerine, süreçler üzerinde odaklasan; tüm çalışanların niteliklerinin arttırılmasıyla, kaliteli ürün ve hizmet üretilmesini hedefleyen bir yönetim metodolojisidir Toplam Kalite Yönetiminin, örgütlerde başarıyla uygulanabilmesi için İnsan Kaynakları Yönetimine önem verilmeli ve İnsan Kaynakları Yönetimi, Toplam Kalite Yönetimi'ni destekleyici İnsan Kaynaklan sistemleri, politikaları ve stratejileri oluşturmalıdır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.