Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Karadeniz Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı

Trabzon vilayeti'nde kolera (1892-1895)

Cholera Trabzon provi̇nce in 1892-1895

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 388382 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

19. yüzyılda kolera pandemileri dünyanın en önemli sorunlarından biri olmuştur. Bu sorundan etkilenen özellikle batı ülkeleri, sağlık alanında uluslararası işbirliğine gitmek zorunda kalmışlardır. Konumuzu oluşturan 1892–1895 kolera salgını, 19. Yüzyılda dünyada görülen beşinci büyük pandemi olarak kayıtlara geçmiştir. Osmanlı Devleti, sınırlarında görülen bu beşinci büyük salgın esnasında aldığı önlemler ve uluslararası işbirliği çalışmalarına verdiği destekle dikkat çekmiştir. Özellikle Osmanlı Devleti'nin önemli bir parçası olan Trabzon Vilayeti'nde kolera ve alınan önlemler çalışmamızda ayrıntısıyla ele alındı. Çalışma, üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümünde konunun ehemmiyetine dikkat çekilmek ve kolera pandemisinin dünyada yaptığı tahribat ve ilgili ülkelerin çalışmaları kısaca ele alınmıştır. İkinci bölümde kolera salgınına karşı Osmanlı Devleti'nin aldığı tedbirler ayrıntılı bir şekilde işlenmiştir. Üçüncü ve son bölümde, çalışmamızın merkezini oluşturan Trabzon Vilayeti'nde kolera ve koleraya karşı alınan tedbirler irdelenmiştir. Bu bölümde Polathane, Canik ve Sinop Tahaffuzhaneleri ele alınmıştır. Trabzon Vilayeti'ne komşu vilayetler de konu bütünlüğü içerisinde ele alınarak çalışılmıştır. Anahtar Sözcükler: Osmanlı Devleti, Kolera, Trabzon Vilayeti, Tahaffuzhane.

Summary:

Cholera pandemics in the 19th century has been one of the most important problems in the world. This is especially affected by the problem in western countries have been forced to go to the international cooperation in the health field. 1892-1895 cholera epidemic which we deal with the 19th century is recorded as the fifth largest pandemic in the world. We have seen in the Ottoman Empire tried to show his support to border measures and international cooperation initiatives taken during the fifth largest epidemic. Cholera and measures taken in Trabzon province, which is a particularly important part of the Ottoman Empire were discussed in detail. The study was divided into three sections. The first part to draw attention to the importance of the subject and the devastation of cholera pandemics in the world and is discussed briefly for the work of the countries concerned. Measures against cholera in the second part of the Ottoman Empire received are treated in detail. The third and final part of our study constitutes the center of Trabzon province received the measures against cholera and cholera were examined. In this chapter Polathane, Canik and Sinop Tahaffuzhane are discussed. Trabzon province in the neighboring province, also were taken into consideration in terms of integrity issues. Keywords: Ottoman Empire, Cholera, Trabzon province, Quarantine.