Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Adli Tıp Anabilim Dalı

Trafik kazalarında oluşan boya kalıntılarının spektrometrik incelemesi ile şüpheli araçların tespiti

Identification of suspected cars involving in road accidents by spectrocopic examination of paint chips found in crime scenes

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 115083 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

7. ÖZET Özellikle vur-kaç tipi trafik kazalarında olay yerinin incelenmesi ile elde edilen boya parçalarının analizi, şüpheli araçların, marka, model ve üretim yıllarının tespitini sağlayabilmektedir. Kaza yerinden usulüne uygun olarak toplanan boya delili; en kısa zamanda laboratuvara ulaştırılmalı, laboraratuvarda, kayıt edilmeli, tanımlanmalı, örnek boyutu ve olayın özellikleri de dikkate alınarak izlenecek analiz prosedürü belirlenmelidir. Çalışmamızda; adli boya analizi yöntemlerinden biri olan infra-red spektrometre ile ülkemizde kullanılan otomobillerin marka, model ve üretim yıllarının ayırt edilebilirliği araştırıldı. Böylece, vurup kaçma şeklinde gerçekleşen trafik kazalarında, olay yerinden, çarpılan kişinin elbiselerinden ya da vücudundan toplanan boya kalıntılarının analizi ile şüpheli araca ait bilgilerin elde edilebilirliği sorgulandı. Bu amaçla Biorad FTS 175 C FT-IR Spektrometre kullanıldı, veriler Biorad WIN İR programı ile karşılaştırılarak tablolar halinde sunuldu. Bulgularımız; ülkemizde, kullanılan boyalar açısından markalar arasında, aynı markaların farklı model ve üretim yılları arasında, standardize edilmiş farklılıkların olmadığını ortaya koymuştur. Ülkemizde kullanılan otomobillere ait orijinal boya bilgilerinin olmaması, bulguların değerlendirmelerini zorlaştıran bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizde, kriminal laboratuvarlar, Adli Tıp Kurumu ya da adli tıp enstitüleri bünyesinde; otomobil üreticilerinin farklı model ve üretim yıllarında farklı boyalar kullanmalarını denetleyecek, elde ettiği bilgileri veri tabanlarına aktararak adli boya analizine esas olacak verilerin oluşmasını ve koordinasyonu sağlayacak "boya analizi alt birimleri" oluşturulması bir zorunluluktur. Anahtar kelimeler: Adli boya analizi, infrared spektrometre, vur-kaç tipi trafik kazası 66

Summary:

8. SUMMARY Analysis of paint chips obtained from a crime scene investigation in hit and run accidents will provide information about manufacturer, model and year of production of suspected cars. Paint samples collected appropriately from a crime scene must be shipped to the laboratory in a very short time, registered in the laboratory and described. Then, the type of the analysis must be determined according to the size of specimen and features of the event. In the present study, we investigated whether trade mark, model and date of production of cars used in Turkey could be identified using infra-red spectroscopy, one of the forensic analysis of paints and determined whether information on a suspected car could be obtained by the analysis of paint collected from a crime scene, clothes of a person hit and his body. To this end, we used Biorad FTS 175 C FT-IR spectroscopy, the obtained data were compared using Biorad WIN IR program and the results are shown in tables. The results showed that there were no standardized differences in the paints used in cars in Turkey between manufacturers, their models and their dates of production. Lack of information on original paint of cars used in Turkey poses difficulty in evaluation of the findings obtained by forensic examination of crime scenes in hit and run accidents. It can be concluded that units of paint analysis must be established in criminal laboratories, Council of Forensic Medicine and institutes of forensic so that manufacturers of automobiles will be forced to use different paints for each model of cars produced in different dates and that the data which will allow paint analysis will be obtained. Key words: Forensic paint analysis, infra-red spectroscopy, hit and run accident 67