Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Yıldız Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği Anabilim Dalı

Trafik kazalarının analizi

Traffic accident reconstruction

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 151669 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Tezin ilk bölümünde; trafik kazalarının tanımı yapılmış, Türkiye ve Dünyadaki trafik kazalarının durumu incelenmiş, birbiriyle kıyaslanmıştır. Trafik kazalarının sebepleri ayrıntılarıyla incelenmiş, özellikle trafik kazalarında en önemli unsur olan insan faktörü ve çoğu zaman ihmal edilen taşıt faktörü ayrıntılarıyla ele alınmıştır. Aynı zamanda yol ve çevresel faktörlerin, kaza oluşumundaki etkisine de kısaca değinilmiştir. Taşıt güvenliği konusu ele alınmış; taşıtlardaki aktif güvenlik ( ABS, TCS, ESP vb.) ve pasif güvenlik (emniyet kemerleri, hava yastıkları vb.) ayrıntılarıyla incelenmiştir. Taşıt güvenlik sistemlerindeki elektronik gelişmelerden bahsedilmiştir. Taşıtların darbe dayanımlarını belirlemek amacıyla gerçekleştirilen kaza testlerine de değinilmiştir. Tezin ikinci bölümünde; kaza analizinin gerekliliği konusundan ve kaza analizi yöntemlerinden bahsedilmiştir. Kaza alanından, kaza analizinin doğru bir şekilde yapılabilmesi için gerekli bilgilerin ne şekilde toplanması gerektiği ve bu kanıtların bir bütün halinde nasıl değerlendirileceği anlatılmıştır. Kazanın oluşumu esnasındaki taşıt davranışları ve taşıtlara etkiyen kuvvetler incelenmiş, taşıt stabilitesinin nasıl sağlanabileceği üzerinde durulmuştur. Anahtar Kelimeler : Taşıt güvenliği, aktif güvenlik, pasif güvenlik, kazaların sebepleri, kaza analizi, sürüş kontrolü. xıv

Summary:

ABSTRACT In the first part of this thesis; description of traffic accidents has done and the situation of traffic accidents in Turkey and the countries all around the World has been examined, a comparison between Turkey and these countries has been made. Reasons of the accidents have been investigated in detail, espicially the human being which is the most important factor in traffic accidents and the vehicle factor, the importance of which is usually neglected. Moreover; the role of the highways and the environmental factors on the accidents have been shortly mentioned. Vehicle safety; active ( ABS, TCS, ESP etc.) and passive safety (seat-belts, airbags etc.) have been examined in detail. Electronic developments on vehicle safety systems and some tests which have been made to determine the impact ( crash ) resistance of the vehicles. In the second part of this thesis; necessity of the traffic accident reconstruction and the methods for accident reconstruction have been mentioned. Also in this part; method of gathering clues and evaluating them in relation with each other for an accurate accident reconstruction have been explained. At the instant of crash; vehicle behaviors and the forces acting on them have been investigated and how to get the vehicle stability has been explained. Keywords: Vehicle safety, active safety, passive safety, accident causes, accident reconstruction, driving control. xv