Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Atatürk Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Transtorasik iğne aspirasyonu yönteminin akciğer tümörlerindeki tanısal değeri

Diagnostic value of transthoracic needle aspiration procedure in lung tumors

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 315839 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZETAmaç: Akciğerin malign tümörleri, görülme sıklığı hızla artan, yüksek mortalite oranlarına sahip hastalıklardır ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

SUMMARYObjective: Malignant tumors of the lung are common diseases with high mortality rates and rapidly increasing incidence With this study, we aimed to evaluate the diagnostic value of imaging-guided transthoracic needle aspiration and biopsy techniques ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.