Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı

Turizm sektöründe durumsal faktörlerin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi

Effects of situational factors on organizational commitment in tourism

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 188626 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Örgütsel bağlılık, işgören performansı ve iş tatmini üzerine olumlu etkilerdebulunmaktadır Ayrıca, örgütsel bağlılık kaliteli mal ve hizmet üretimini ve müşterimemnuniyetini sağlamada ve işgören devir hızını azaltmada önemli bir araçtır Buçalışmada, sayfiye otel işletmelerinde işgörenlerin örgütsel bağlılıklarını etkileyendurumsal faktörler incelenmiştir İşgörenlerin örgütsel bağlılıklarını belirlemede Meyerve Allen'a ait ?üç bileşenli örgütsel bağlılık modeli? kullanılmıştır Örgütsel bağlılığıetkileyen durumsal faktörler ise kişisel, göreve ilişkin ve yapısal faktörler olarak elealınmıştır ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Organizational commitment has positive effects on employee performance andjob satisfaction Besides, it is an important instrument for quality goods and servicesproduction and maintain customer satisfaction It also diminishes labour turnover Inthis study, situational factors effecting the organizational commitment in resort hotelswere diagnosed In order to determine the organizational commitment, Meyer andAllen?s `three-component model of organizational commitment? was used Situationalfactors effecting the organizational commitment are: personal factors, role-relatedfactors and structural factors ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.