Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Dokuz Eylül Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı

Türk Deniz Ticaret Filosu'nun liman devlet kontrolü çerçevesinde mevcut durum analizi ve Avrupa Birliği'ne yönelik stratejilerin belirlenmesi

An Analysis of the Turkish Merchant Fleet in the frame of port state control the determination of strategies towards the European Community

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 130069 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Bu çalışmada günümüzde ticaret gemileri üzerindeki uluslar arası denetim rejiminin önemli bir parçası haline gelen "Liman Devleti Kontrolü" ele alınmış, uluslar arası Liman Devleti Kontrolleri'nden Paris Mutabakat Zabtı istatistik! verileri (1999- 2001) taranarak genel ve Türk Deniz Ticaret Filosunun söz konusu denetimlerdeki denetim sonuçlarının deha net ortaya konulması hedeflenmiştir Bilindiği üzere ülkemiz Avrupa Birliği'ne katılım sürecinden geçmektedir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

ABSTRACT In this study, it is focused on "Port State Control" which is an outstanding and integral part of the international control regime on merchant ships of today, and it is aimed that Paris Memerandum of Understanding on Port State Control (Paris MOU) as one of the most well-established regional port state control regimes, inspections database to be scanned for the latest three-year rolling period (1999-2001) in order to see the magnified picture of the Turkish fleet performance at the inspections As being very well known, Turkey is on the accession process to European Union ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.