Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Selçuk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Anabilim Dalı / Özel Hukuk Bilim Dalı

Türk Hukuku ile karşılaştırmalı olarak Azerbaycan Hukuku'nda yabancı mahkeme ve hakem kararlarının tenfizi

The enforcement of foreign court and arbitration resolutions in Azerbaijan Law contrary to Turkish Law

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 325879 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Azerbaycan Hukuku bakımından 28 12 1999 tarihli 780-IQ sayılı Medeni Usul Kanunu`nun dördüncü bölümünün 458 maddesi ile 462-477 maddeleri arasında yabancı mahkeme ve hakem kararlarının tenfizi düzenlenmiştir Türk Hukuku bakımından ise, 12 12 2007 tarihli 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun`un ikinci kısmının ikinci bölümünde, yabancı mahkeme ve hakem kararlarının tanınması ve tenfizi başlığı altında, 50-57 ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

From the point of view of Azerbaijan Law the enforcement of foreign court and arbitration resolutions among articles 458, 462-477 were regulated in the fourth part of the Civil Procedural Law No 780-IQ dated 28 12 1999 From the point of view of Turkish Law the enforcement of foreign court resolutions among articles 50-57 and the enforcement of foreign arbitration resolutions among articles 60-62 were regulated under the title of the enforcement of foreign court and arbitration resolutions in the second chapter of the second part of the Law on International Special Law and Procedural Law No 5718 dated 12 ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.