Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı / Özel Hukuk Bilim Dalı

Türk İş Hukukunda kısa çalışma

Short time working regulated in the Turkish Labour Law

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 226640 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Kısa çalışmaya ve kısa çalışma ödeneğine ilişkin hususlar, İş Hukuku Sistemimize, 4857 sayılı Kanunun 65. maddesindeki düzenlemelerle dahil edilmiştir. Ancak, yakın zaman önce, söz konusu kanun hükmü yürürlükten kaldırılarak, konuya ilişkin hususlar 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ek 2. maddesinde yeniden düzenlenmiştir. Buna göre, genel ekonomik kriz veya zorlayıcı sebepler nedeniyle, çalışma süresini azaltan veya faaliyeti durduran işveren, İş-Kur'a talepte bulunacaktır. Talebin kabul edilmesi ve diğer diğer koşulların da bulunması halinde mevzuata uygun kısa çalışma gerçekleşmiş olacaktır. Kısa çalışma en az dört hafta ve en fazla üç aylık süreyle uygulanacaktır. Kısa çalışmaya tabi tutulan ve hak kazanma koşullarını yerine getiren işçilere, bu dönemde çalışamadıkları süreler için İşsizlik Sigortası Fonundan kısa çalışma ödeği verilecektir. Bu bağlamda, kısa çalışma ödeneğinin verilmesi, işsizlik ödeneğine ilişkin çalışma ve prim ödeme koşullarının gerçekleşmesine bağlanmış bulunmaktadır. Günlük kısa çalışma ödeneğinin miktarı, işsizlik ödeneğinin miktarı kadardır. Kısa çalışma ödeneği olarak yapılan ödemeler, başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süresinden düşülecektir.Konuyla ilgili düzenlemelerdeki eksiklik ve aksaklıklar nedeniyle, kısa çalışmadan beklenen faydanın tam olarak sağlanamayacağı anlaşılmaktadır. Yakın zaman önce yapılan yeni düzenlemede de, söz konusu eksikliklerin gedirilmediği görülmektedir. Menfaat dengesinin tam olarak sağlanması ve kısa çalışmaya işlerlik kazandırılması bakımından, mevcut hükümlerde değişiklik yapılarak, bu yöndeki eksiklik ve aksaklıkların giderilmesi gerekmektedir.

Summary:

The issues with respect to short time working and short time benefits have been included to our labour law system through Article 65 of the Law, numbered 4857. However, the concerned Article has been just ceased to be effective and that the matters related thereof has been envisaged in the amending Article 2 of the Unemployment Insurance Law, numbered 4447. In case the employer has ceased his activity or has decreased working period due to the economic crisis or forces majeures, he has to apply to İş_Kur. Short time working will be evantuated once the request has been accepted and other terms have been satisfied. Short time working will be applicable for a period of at least 4 weeks and three months at the most. Short time benefits will be granted from the Unemployment Insurance Fund to the employees for the period which they are unable to work in case those employees who are subject to the short time working will satisfy the conditions and thus be entitled for such right. In such regard, short time benefit will be subject to conditions of the working with regard to the unemployment benefit and to the fulfilment of the conditions with respect to the premium payment. The reimbursement made as a short time benefit will be deducted from the unemployment payment which is made previously.Due to the deficiency and gaps with regard to this subject, it is understood that it would not be possible to have the expected benefit from the short time working regulation. It can be seen form the current latest regulation that the concerned gaps are not still completed. In order to achieve the balance between the interest in full and to furnish the institution of short time working operative, the existing regulations are to be amended and the deficiency and gaps are to be eliminated.