Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Selçuk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Türk ve Alman basınında siyasilerin dil serüvenleri: Söz- eylem kuramı çerçevesinde 11 eylül saldırıları ve Irak savaşı üzerine: Terör mü yoksa haçlı seferleri mi?

The language adventures of political figures in Turkish and German press: On 9/11 attacks and Iraq war within the frame of speech- act theory: Is it a terror or the crusade?

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 448029 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bir öncekinden farkı olmayan bir günün, dünya tarihine bu kadar yön verebileceği, ülkelere müdahale etme hakkını tanıyabileceği ve özellikle de uluslararası siyaset alanındaki kavramların ve kararların yeniden yordamlanabileceği kimsenin aklına gelmezdi. Ta ki 11 Eylül 2001 tarihine kadar. Amerikalı senatör Hiram Johnson, "Savaşın ilk kurbanları gerçeklerdir" demektedir. Bu çalışmada da dilbilim ile 11 Eylül sonrası yaşanılan olaylar birleştirilerek analiz edilmeye çalışılmıştır. Sonuca ulaşmak için de zamanın yetkili kişilerinin yanı sıra özellikle de 43. Başkan George W. Bush' un söylemleri yakın mercek altına alınmış; elde edilen bilgiler doğrultusunda dilbilim, tarih, siyaset ve hukuk gibi alanların verilerinden yararlanılarak gerçeklere ulaşılmaya çalışılmıştır. Öncelikle 11 Eylül olaylarının tarihi ve sosyolojik açıdan incelendiği bu çalışmada, olayların hukuka uygunluğu da ele alınıp bir sonuca varılmıştır: ABD BM Antlaşması'nın kararlarını hiçe sayarak hegemonik bir güç olarak uluslararası hukuk kurallarını ihlal etmiştir. 11 Eylül saldırılarından sonra ise, ABD'nin 43. Başkanı olan George W. Bush'un Afganistan ve Irak' ta gerçekleştirmiş olduğu eylemler ile söylemleri, çalışmamızda yöntem olarak kullandığımız sözeylem kuramı bağlamında ele alındığında, edimsözlerin "isabetli" ve "başarılı" olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca Bush' un söylemleri Searle'nin edimsöz türleri arasında yapmış olduğu ayrımda yer alan söz ile dünya arasındaki uydurma doğrultusundaki farklılar ile yakın mercek altına alındığında, Bush'un "Haçlı Seferi" olarak izah ettiği eylemlerinde dünyayı söze uydurduğu ve eylemlerin asıl gayesinin terörden arınmış bir dünya olmadığı, ABD'nin ekonomik çıkarlarına uygun bir şekilde eylemlerini meşrulaştırdığı ve gerçekleştirdiği sonucuna varılmıştır. Anahtar Sözcükler: Afganistan müdahalesi; Dil Stratejileri, Irak Savaşı; 11 Eylül; Söylem; Söz-Eylem Kuramı.

Summary:

The idea that the United States had a right to intervene in other countries, and reinterpret concepts and decisions in international politics, would not come into anybody's mind until the attacks of 9/11. The U.S. Senator Hiram Johnson said, "The first casualty when war comes is truth." The study aims at analyzing linguistics and the post-9/11 events together. To draw a conclusion, choices by George W. Bush, the 43rd President of the United States, along with other White House staff, was closely scrutinized. In accordance with the information obtained, a truth was understood from data in fields such as linguistics, history, politics, and law. In this study, the 9/11 attacks were examined historically and sociologically at first. Then, discussed concerning their compliance with laws. The conclusion was evident: The U.S. violated the rules of international law as a hegemonic power in defiance of the resolutions of the Charter of the U.N. as for the post-9/11 attacks. Regarding the actions and discourses that George W. Bush had performed in Afghanistan and Iraq, in the context of speech-act theory, the study concluded that illocutions were "accurate" and "successful." In addition, considering Bush's discourses with Searle's taxonomy between illocution types and the world, it was concluded he had self-interest. By referring to his actions as "Crusade" like, he assimilated the world into the discourse in which the original purpose of the action was not a world free from the terror, but to legitimate his actions to serve the economic interests of the U.S. Key Words: Afghan Intervention; Discourse; Iraq War; Language Strategies; 9/11; Speech-Act Theory