Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

Turkish Defense Industry and the Undersecretariat for Defense Industries

Türk Savunma Sanayii ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 210850 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This thesis analyzed the development of Turkish defense industry and the functions of Undersecreatiat for Defense Industry First, the evolution of defense industries in the world and today?s prospects of these industries were analyzed Second, the historical background and today?s situation of Turkish defense industry, Turkish procurement process were examined Third, the role of Undersecretariat for Defense Industries, its legal basis, and its composition were analyzed ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu tez çalışması Türk savunma sanayiini ve Savunma Sanayii Müsteşarlığını incelemektedir Birinci bölümde, Dünya'daki savunma sanayiilerinin gelişimi ve sözkonusu sanayiilerin bugünkü durumu ele alınmıştır İkinci bölümde ise Türkiye'deki savunma sanayiinin tarihsel gelişimi ve günümüz Türk savunma sanayiinin sorunları ve başarıları analiz edildi Ayrıca ikinci bölümde Türkiye'deki tedarik sistemi anlatıldı ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.