Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Dokuz Eylül Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı / Finansal İktisat ve Bankacılık Bilim Dalı

Türkiye ve Almanya'nın doğrudan yabancı yatırımlarının sahra altı afrika ülkelerine etkisi

The impact of foreign direct investments of Turkey and Germany on sub-saharan African countries

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 533708 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Birçok çalışma, doğrudan yabancı yatırımın (DYY) dünyadaki büyümeye etkisini tahmin etmeye çalışmıştır, ancak çok azı Sahra altı Afrika'ya odaklanmıştır Buna göre, bu tez, Türkiye ve Almanya'nın Doğrudan Yabancı Yatırımının, Türkiye ve Almanya'nın Merkez Bankası ve Afrika ülkelerinden ikincil verileri kullanarak Sahra altı Afrika ülkelerinin ekonomik büyümesine etkisini araştırmaktadır ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Many researchers have tried to estimate the impact of foreign direct investment on growth around the developed countries, but few have focused on Sub-Saharan Africa Accordingly, in this thesis will estimate the impact of Turkish and German Foreign Direct Investment(FDI) on economic growth of Sub-Saharan Africa countries, using secondary data from Central bank of Turkey and Germany, and African countries ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.