Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İnönü Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Maliye Anabilim Dalı / Maliye Bilim Dalı

Türkiye ve Dünya boyutlarıyla kara para gerçeği ve aklama suçu

Black money reality and laundering crime with Turkey and World size

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 535079 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Kaynağı suç olan gelir, insanoğlunun tarih sahnesine çıkmasından bu yana var olmasına karşın, elde edilen bu suç gelirine, ekonomik sisteme sokulmak suretiyle temiz para görüntüsü verilmek istenmesi ise yakın dönemde başlayan bir süreçtir. Günümüzde uyuşturucu başta olmak üzere silah kaçakçılığı, insan ticareti, yasa dışı nükleer madde ticareti, kumar ve fuhuş gibi illegal pek çok sektörden devasa gelirler elde edilen suç şebekeleri, devletin müsadere cezasından kaçınmak için bu gelirleri aklamaya ihtiyaç duyarlar. Çünkü aklanan para her alanda kullanıma hazır temiz para anlamına geldiği için, para bu noktaya gelmek için sınırsız sayıda işleme tabi tutulur. Gelişen ulaşım imkânları ve iletişim teknolojileri kara para aklayıcılara yeni fırsatlar sunmuş, geleneksel aklama tekniği olan nakit kaçakçılığının yanı sıra finansal kuruluşların ve bankaların elektronik transfer olanakları da aklama amacı doğrultusunda kullanılmaya başlanmıştır. Dünya ekonomik sistemi için açık bir tehdit olan kara para ve aklama faaliyetlerinin önlenmesi için bugün dünya çapında organizasyonlar teşkil edilmekte, ulusal ve uluslararası mücadelenin hukuki altyapısı oluşturularak aklama ile küresel mücadele edilmektedir. Kara para ve aklamanın kontrol altına alınması kısa ve orta vadede mümkün görünmemesine karşın mücadele konusunda önemli mesafe kat edildiği söylenebilir.

Summary:

Although crime linked money has been around since the dawn of humanity, it is fairly new that laundering that money through putting it into economical system and make it look like clean. Today many organized criminal enterprises which get substencial amount of money especially from drug dealing, arms smugling, human trafficking, illegal nuclear substance trafficking, gambling and prostitution, need to launder their revenues to avoid confiscation. Since the money laundered can be used in the system without any problem, it is processed a lot to get that phase. Developping transportation facilities and technologies offered new ways to money launderers. Besides the conventional way of laundering, cash smugling, electronic transfer opportunities of banks and financial institutions started to be used as a tool for money laundering. For the prevention of illicit money and money laundering as they are clear threat to world's economical system, today worlwide organizations have been founded, infrastructure of national and international conflict has been created to fight against laundering on a global scale prevention of illicit money and laundering. Key Words: Illicit Money, Crime Revenues, Laundering Offence, Unrecorded Economy, Organized Crime Enterprises