Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Adli Tıp Enstitüsü / Sosyal Bilimler Anabilim Dalı

Türkiye'de 1999-2004 yılları arasında TCK'nın 46. maddesinden faydalanan kişilerin şiddet davranışının analizi ve tekrarlama risk faktörleri

The analysis of the characteristics of violent behavior and the recidivism rates of mentally disordered offenders who benefited from the item 46 of Turkish criminal code between 1999-2004

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 203860 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Akıl hastalığı olan ve suç eyleminde bulunan kişilerin şiddet davranışı analizini yapmayı, bu kişilerdeki suç tekrarı oranını ve konu ile ilgili risk faktörlerini ortaya koymayı amaçlayan çalışmanın örneklemi, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun 4. İhtisas Kurulu'na 1999-2004 yılları arasında yönlendirilen ve TCK 46'dan yararlanan, 18 yaşından büyük 1362 kişiden oluşturulmuştur. Örneklemin, çoğunlukla, literatür ile de uyumlu olarak, 26-35 yaş arasında, eğitim düzeyi düşük, işsiz ve bekar erkekleri içerdiği görülmüştür. Şiddet davranışı açısından incelendiğinde, fiziksel şiddetin en yüksek oranda rastlandığı, silah kullanımının sık görüldüğü, en çok kesici-delici ve delici aletlerin kullanıldığı tespit edilmiştir. Suç eylemi esnasında, bu kişilerin, silah ve benzeri aletleri çoğunlukla olay yerinden edindikleri görülmüştür. Şiddetin, en fazla olarak, ev ortamlarında ve gündüz gerçekleştiği de ortaya konmuştur. Mağdur özellikleri incelendiğinde, şiddet eylemi esnasında mağdur edilen kişilerin genellikle hastanın aile üyelerinden biri olan, yetişkin erkekler olduğu dikkati çekmiştir. Örneklem grubundaki suç tekrarı araştırıldığında, bu oranın düşük olduğu ve geçmişinde tek suç eylemi olanların, grubun çoğunluğunu oluşturduğu ortaya konmuştur. Şiddet tekrarı yapan kişilerin özelliklerine bakıldığında, diğer grupla benzer şekilde, 26-35 yaş arasında, partneri olmayan, eğitim düzeyi düşük ve işsiz erkeklerin olduğu, ayrıca geçmişlerinde hastalık öyküsü bulunduğu görülmüştür. Bu kişilerin, diğer gruptakilere oranla, oranla daha az silah ve benzeri alet kullandıkları, bu aletleri, daha sık olarak, devamlı yanlarında taşıyor oldukları ve eylemlerini dışarı mekanlarda gerçekleştirme oranlarının da daha fazla olduğu dikkati çekmiştir.

Summary:

The aim of this study was to analyze the characteristics of violence and the recidivism rates of the mentally disordered offenders. The sample consisted of 1362 people who were sent to Istanbul Council of Forensic Medicine?s 4th Special Committee for psychiatric evaluation between 1999-2004. The participants were above the age of 18 and they all benefited from the item 46 of Turkish Criminal Code (TCK). The characteristics of the participants were found to be consistent with the literature. The profile of the majority of the sample indicated male without any partner, between the age of 25-35, uneducated and unemployed. When the violent act was examined, the ratio of physical violence was found to be the highest compared to other criminal activities. Additionally, frequent use of an object and/or weapon was revealed, sharp tools like various types of knives were most commonly observed. This study also indicated that the object/weapon used in the criminal activity was frequently provided from the crime scene. The violent behaviors were mostly taken place during the day time and indoors such as apartments. The victims of violent acts by mentally disordered offenders were found to be an adult male, mostly a close relative of the offender.The recidivism ratio was found to be low in the current study. The results showed that a number of people who had single crime in their past outnumber the ones who have multiple criminal acts in their records. The characteristics of recidivists were considerably similar to the ones who had not committed any crimes in their past. The common features of those two groups can be listed as the offender?s being a male, unemployed, having no life partner and low educational level. Most importantly, the recidivists were found to have a mental illness history. The criminals are less likely to use an object and/or a weapon the criminal offense. On the other hand, they are more likely to have a habit of carrying a weapon around than the other groups. Finally, the study also revealed that when the recidivists commit a crime, the possibility of him to be an outside is quite high.