Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Galatasaray Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı

Türkiye'de 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde kaçakçılık suçları ve kabahatleri

Misdemeanors and crimes Of smuggling in the perspective Of 'Struggle Aganist Smuggling Law- Number:5607'

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 230650 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Türkiye'de işlenen suçların önemli bir kısmı Kaçakçılıktan kaynaklanmaktadır.kaçakçılık asırlardır süre gelen olgudur.2003 yılında değişen 1918 sayılı Kanunun yerine gelen 4926 sayılı kanun bu suçlar bakımından 1918 sayılı kanununa göre pek çok yenilikler getirmiştir.Ancak bu kanunun hemen ardından yeni ceza kanunu,ceza muhakemesi kanunu ve kabahatler kanunu karşısında yasa koyucu bu kanunun değişmesi gerekliliğini öngörmüş yeni 5607 sayılı yasayı çıkarmıştır.Bu yasanın mantalitesi 4926 sayılı yasadan farklıdır.Ekonomik suça ekonomik ceza ilkesi terk edilmiş,hapis cezası istisnai değil,bütün kaçakçılık suçları için öngörülmüştür.kaçakçılık kabahatleri için ise idari para cezası öngörülmüştür.Bunun dışında yasada yeni ceza kanunu ve kabahatler kanunu ile çelişen hükümlerde bulunmaktadır.

Summary:

Smuggling is a widespread position among many of the crimes in Turkey.Smuggling is a reality for many centuries. "Struggle Aganist Smuggling Law -Number.4926" which abrogate "Smuggling Disqualifiacation and Pursuit Law -Number:1918", brought many innovations in the law system of smuggling in Turkey. But, the criminal code was abrogated because of the new criminal code.This new criminal code changed nearly all of the crime system in Turkey and the "Criminal Procedure Code" was changed and the first contravention law in Turkey " "Contraventions law" (Disdemeanors law) was made, according to modern idea for seperating crimes and disdemeanors. Because of these new Codes and laws, the lawmaker considered the necessity of making new smuggling law. But the mentality of this new law (Struggle Aganist Smuggling Law- Number:5607) is more different than the old law.Modern Idea of Economical Punishment for Economical Crimes is abandoned. Like the Law No:1918, imprisonment is accepted for all crimes (felonies) of smuggling. The punishment of crimes (felonies) and misdemeanors (contraventions) of smuggling is different, because of the Contraventions Law.There is a imprisonment and judicial fine for all crimes of smuggling, and there are only administrative fines for contraventions. Neverthless, in smuggling law,there are some contradictions aganist criminal code and Contraventions law.