Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ege Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı / Bölgesel Kalkınma İktisadı Bilim Dalı

Türkiye'de doğrudan yabancı sermaye yatırımların belirleyicileri

Determinants of foreign direct i̇nvestment of Turkey

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 485406 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Gelişmekte olan ülkelerin ekonomik kalkınması önünde ciddi bir engel sermaye yetersizliğidir Gelişmekte olan ülkelerin sermaye yetersizliğini gidermesinin bir yolu doğrudan yabancı sermaye yatırımlardır ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

One of the barriers that developing countries face when it comes to development is capital insufficiency and one way which developing countries can get finance and capital is a foreign direct investment (FDI) This study uses the quarterly data of 1998-2016 period to find the determinants of foreign direct investments in Turkey ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.