Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Üsküdar Üniversitesi / Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitü / Adli Bilimler Anabilim Dalı

Türkiye'de hastane öncesi acil sağlık ekiplerinin adli vakalara yaklaşım algoritması

Legal case approach algorithm of pre-hospital emergency medical team in Turkey

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 619677 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Hastane öncesi acil yardım sistemi ülkemizde acil sağlık hizmeti konusunda eğitim almış kişiler tarafından yürütülmektedir. Bu hizmet AABT ve ATT ile tıbbi açıdan tam donanımlı ambulanslar ile sağlanmaktadır. 112 acil sağlık hizmetinin verilmesi sırasında, adli vakalarla sıklıkla karşılaşılmaktadır. Adli vakalarda olay yerine ilk giden ekip genellikle sağlık personelidir. Her ne kadar hastanın yaşamı, sağlığı ve güvenliği öncelikli olsa da, maddi gerçeğin ortaya çıkartılabilmesi için olay yeri ve delilerin korunması, olayın gerçekleştiği andaki gibi muhafaza edilmesi, olayın oluş şekli, mağdur, fail ve olay yeri ilişkisinin ortaya çıkartılabilmesi için çok kıymetlidir. Bu nedenle hasta veya yaralının müdahalesi yapılırken olay yeri ve delillerin en iyi şekilde korunarak bu hizmetin yürütmesi gerekmektedir. Bu çalışmada 112 acil sağlık personelinin adli vakalara müdahaleleri esnasında dikkat edecekleri hususların kolay anlaşılması ve hatırlama maksatlı tekrar edilebilirliğinin de sağlanabilmesi amacıyla olay yeri yaklaşım algoritmaları oluşturulmuştur. Ayrıca hastane öncesi acil sağlık ekipleri için kontrol formları da hazırlanmış olup, müdahale esnasında eksik kalan hususlar olup olmadığının gözden geçirilebilir olması amaçlanmıştır. Böylece Türkiye'de hastane öncesi acil sağlık ekiplerinin adli vakalara yaklaşımı hakkındaki bilgilerine katkı sağlanması hedeflenmiştir.

Summary:

Pre-hospital emergency aid system is carried out by people who have received traning in emergency health service in our country. This service is provided of 112 emergency health services, forensic cases are frequently encountered. In forensic cases, the first team to go to the scene is usually health personel. Althhough the life,health and safety of the patient is a priority, the crime scene and te protection of the insane in order to reveal the material truth, İt is very valuable to keep the event as it happened, to find our the relationship between the victim, the perpetrator and the crime scene. For this reason, İt is necessary toperform this service with the best protection of the crime scene and evidence while performing the intervention of the patient or the injured. In this study, crime scene approach algorithms have benn established in order to provide easy understanding of the issues that 112 emergency health personel will pay attendion to during their intervention. In addition, control forms were prepared for pre-hospital emergency medical teams. İt is intended to review whether there are any missing issues during the intervention. Thus,pre hospital emergency medical team in Turkey ,It is aimed to contribute to their knowledge abaot the approach to forensic cases.