Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Dumlupınar Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Yönetimi Anabilim Dalı

Türkiye'de kamu yönetiminde neoliberal dönüşüm bağlamında yeni sağ muhafazakâr anlayışın çözümlenmesi: Turgut Özal dönemi

Analysis of new concept in the right wing conservative neoliberal transformation public administration context of Turkey: Turgut Özal period

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 522215 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

1980'li yıllar neoliberalizm açısından Türkiye'de dönüm noktası olmuştur 1970'lerde yaşanan dünya ekonomik bunalımının akabinde refah devleti anlayışı terk edilerek yeni sağ ideoloji uygulanmaya başlanmıştır 1980'lerde ortaya çıkan yeni sağ politikaların uygulayıcıları; ABD'de Ronald Reagan, İngiltere'de Margaret Thatcher, Türkiye'de ise Turgut Özal olmuştur ABD'de Reaganizm, İngiltere'de Thatcherizm, Türkiye'de ise Özalizm olarak adlandırılan yeni sağ politikalar çerçevesinde birtakım gelişmeler yaşanmıştır ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

1980 has been a turning point in Turkey in terms of neoliberalism Following the crisis of the world in the 1970s, the welfare state concept was abandoned and the new right ideology began to be applied The practitioners of the new right politics that emerged in the 1980s; the United States Ronald Reagan, Margaret Thatcher in Britain, has been the case of Turkey, Turgut Ozal US Reaganism, Thatcherism in Britain, a number of new developments under the right policies in Turkey have called Ozalizm ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.