Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı

Türkiye'de sosyal çözülme sosyal bütünleşme ve din: Türk-Kürt farklılaşması

Social disintegration social integration and religion in Turkey: Turkish-Kurdish differentiation

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 274116 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Tezimizi üç başlık altında ele aldık.ilk olarak sosyal çözülme, sosyal bütünleşme, sosyal farklılaşma ve dininetkisi üzerinde duruldu. ikinci olarak Kürtler'in tarihi, dili, kıyafetleri, talepleri ve muhtemel çözülme çeşitleri incelendi.son olarakta din kardeşliği, siyasal haklar, karma evlilikler incelenerek tezimiz tamamlanmıştır.

Summary:

Our thesis, we discussed under three headings. first as a social disintegration, social integration, social differentiation and focused on the effect of religion. Kurds as the second date, language, clothing, types of requests and were likely to thaw. lastly a religious brotherhood, political rights, by examining the mixed marriages Our thesis has been completed.