Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Çukurova Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı

Türkiye'deki Montessori, Waldorf ve Reggio Emilia yaklaşımlarını benimseyen okul öncesi özel kuruluşlar örneğinde görsel sanatlar eğitimi durumunun betimlenmesi

Description of the condition of visual art education status in preschool period in the examples of private instutitions in turkey that apply Montessori, Waldorf and Reggio Emilia approaches

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 518642 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Okul öncesi, merak ve heyecan dolu çocuğun dünyaya dair her şeyi öğrenmeye en hevesli ve bu öğrenmeyi gerçekleştirecek olağanüstü yeti ve güce sahip olduğu bir dönemdir Bilimsel araştırmalar, insanın tüm yaşamındaki gelişimi ile kıyaslandığında en hızlı bilişsel gelişimin okul öncesi dönemde gerçekleştiğini göstermektedir Okul öncesi dönemdeki öğrenimlerin daha kalıcı olduğu ve bu dönemde çocuğun kişiliğinin temelleri atıldığı düşünülürse, söz konusu dönemde verilecek eğitimin önemi de bir hayli önem kazanmaktadır Çocuk eğitimine ilişkin düşünceler oldukça erken tarihe dayansa da örgün eğitimin öneminin anlaşılmasının ve bu yönde yapılan çalışmaların oldukça yeni olduğu söylenebilir Friedrich Froebel'in 1837'de ilk anaokulu niteliğindeki Çocuk Bahçesi adlı okulu açmasından bu yana, okul öncesi eğitiminde önemli gelişmeler gerçekleşmiştir Okul öncesi eğitime yönelik çeşitli metotlar ve yaklaşımlar geliştirilmiştir Bu yaklaşımlardan Montessori, Waldorf ve Reggio Emilia'nın uzun yıllar dünya çapında uygulanan, başarısı kanıtlanmış önemli yaklaşımlardan olduğu söylenebilir Ayrıca bu üç yaklaşım, Montessori başta olmak üzere Türkiye'de en çok benimsenen yaklaşımlardır ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Preschool is a period where a child, who is full of curiosity and excitement, is most enthusiastic to learn everything about the world, as well as has the extraordinary learning power and strength to achieve this learning Scientific research shows that the fastest cognitive development occurs in the pre-school period, compared to the development throughout the whole human life In addition to the development, the importance of pre-school education is also of great importance if it is thought that the education in this period is more permanent and the basis of the child's personality is laid It can be claimed that the ideas about the education of children date quite early However, understanding the importance of formal education and the related studies in this area can be considered as fairly new Since the opening of Friedrich Froebel's School in 1837, named Children's Garden, which can be considered as the first kindergarten, significant progress has been made in preschool education Various methods and approaches have been developed for preschool education It can be said that Montessori, Waldorf and Reggio Emilia are among the most important and proven approaches that have been applied worldwide for many years ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.