Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Yaşar Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Anabilim Dalı

Türkiye'deki siyasi partilerin halkla ilişkiler çalışmalarında sosyal medya kullanımı

Social media usage of Turkish political parties in public relations activities

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 330964 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

İnternet teknolojilerinin gelişmesiyle ortaya çıkan sosyal medya olgusu, tek yönlü bilgi paylaşımından çift yönlü ve eş zamanlı bilgi paylaşımına geçilmesine olanak sağlamıştır Bu yapısıyla halkla ilişkiler açısından önemli bir iletişim kanalı olma özelliğini taşıyan sosyal medya, çeşitli kurum ve kuruluşların yanı sıra siyasi örgütlerin de ilgisini çekmektedir Siyasal halkla ilişkiler çalışmalarında sosyal medyanın önemi ilk kez 2008 ABD Başkanlık seçimlerinde ortaya çıkmıştır Bu süreçte Demokratik Parti adayı Barack Obama 16 farklı sosyal medya platformundan seçmenlerine ulaşmaya çalışmıştır Bu dönem ABD de siyasal kampanyalarda sosyal medya çağının başlangıcı olarak kabul edilmiştir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

The social media which have emerged with the development of the internet technologies have led to a change from one-way information flow to two-way and simultaneous information flow With this structure, the social media, which has the quality of an important communication channel for public relations, attracts the attention of political organizations as well as other various institutions The first time when the social media became important in political public relation campaigns was during the 2008 USA Presidential elections During this time, the Democrat Party candidate Barack Obama tried to reach his electorate through 16 different social media platforms This has been accepted as the beginning of social media era in political campaigns Following this elections, the general elections in the UK and Germany in 2010, the political parties and candidates too have shown great interest in using the social media In Turkey, using the social media for political aims started with a forum web site with www akparti ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.