Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Harp Akademileri Komutanlığı / Stratejik Araştırmalar Enstitüsü / Harp/Harekât Hukuku Anabilim Dalı

Uluslararası Ceza Mahkemesi ve terör suçları

International Criminal Court and terror crimes

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 361875 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Dünya tarihi birçok büyük savaş ve kanlı çatışmayla doludur. Günümüze yaklaşılırken, gelişen teknolojinin de etkisiyle çatışmalardaki kayıplar çok ciddi boyutlara ulaşmıştır. XX. yüzyılda meydana gelen iki büyük dünya savaşında milyonlarca insan hayatını kaybetmiş ve birçok insan büyük acılarla yüzleşmek zorunda kalmıştır. Bu acıların bir daha tekrarlanmasını istemeyen insanlık, uluslararası alanda atılacak bazı adımlarla, ileride meydana gelebilecek muhtemel sorunların yeni acılar doğurmasını engellemeye çalışmıştır. Birleşmiş Milletler, NATO gibi uluslararası güvenlik ve işbirliği organları kurulmuş, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi gibi insan hakları metinleri oluşturulmuştur. Bu bağlamda, uluslararası toplumu derinden etkileyen en ciddi suçları yargılamakla görevli bir yargı organına ihtiyaç duyulmuş ve 1 Temmuz 2002'de Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) faaliyete geçmiştir. UCM'nin yargılamaya yetkili olduğu suçlar, soykırım, savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve saldırı suçu olarak belirlenmiştir. Terör olayları günümüze yaklaşılırken artık çok ciddi kayıplara sebep olan ve uluslararası boyut kazanan suçlar olmuşlardır. Bunun en somut örneği 11 Eylül 2001 terör saldırılarıdır. Bu saldırılarda binlerce insan hayatını kaybetmiş çok daha fazlası yaralanmıştır. Terörün bu uluslararası boyutu ve sebep olduğu büyük kayıplar, bu suçun UCM yargı kapsamına alınması gerektiği fikrini doğurmuştur. UCM için hazırlık çalışmaları esnasında da gündeme gelen bu görüş, yeterli desteği bulamamıştır. Bu çalışmada, terör suçları ile UCM Roma Statüsü arasındaki ilişki incelenecek ve bu suçun UCM yargı kapsamına alınması ile ilgili değerlendirmelerde bulunulacaktır. Roma Statüsü'nün terör suçlarının yargılanması açısından özellik arz edecek bölümleri, örnek olaylardan da istifade ile derinlemesine incelenecektir.

Summary:

World history is full of big wars and conflicts. In recent years, these wars and conflicts became more violent and by the impact of groving technology, loses and damages reached to a serious amount. In the two great world wars that happened in the XX. century, lots of people died and faced great suffers. In order to prevent new sufferings, international public decided to do something. International organisations like United nations and Nato have been founded and international human rights conventions like European Convention on Human Rigths has been signed. In this context, international community needed an organ which will prosecute the crimes deeply affects the public. To prosecute the crimes which disturbes international community deeply, International Criminal Court (ICC) was founded on 1 June 2002. Crimes within the jurisdiction of ICC are, genocide, war crimes, crimes against humanity and crime of agression. Terror crimes are now the crimes which cause huge loses and pains and terror crimes are now international crimes. The most significant example about this is the 11 September 2001 terrorist attacks. Because terror is international now and causes much more pain than it did in the past, an idea which suggests to prosecute terror crimes under the jurisdiction of ICC emerged. This idea was spoken during the preparatory negotiations for the ICC but at the end terror crimes could not find enough support to be included to Rome Statute. In this study, the relationship between terror crimes and Rome statute will be examined. Examining this relationship, assesments will be made about the possible inclusion of terror crimes in to the Rome Statute. Sample cases will be used to make proper comparisons between ICC and these sample cases.