Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Okan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / İşletme Bilim Dalı

Understanding consumers' continuance intention towards location based mobile application: A research on transportation sector in Turkey

Müşterilerin lokasyon bazlı mobil uygulamalara yönelik devam etme niyetinin anlaşılması: Türkiye'de ulaşım sektöründe bir araştırma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 582556 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The demand for location based hailing services significantly increased after the developments in mobile technologies Today's consumers are moving and consumers may need services at any location As mobile taxi hailing services grow in consumer popularity, competition in mobile hailing sector increases In marketing literature, mostly the studies has been concentrated on the initial acceptance of the mobile applications Limited studies have been made on understanding users' continuance intention to use mobile application It is important to understand the continuance intention of the customers because continuance intention can predict the actual continuance behavior of mobile application use ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Mobil teknolojilerdeki gelişmelerden sonra lokasyon bazlı taksi çağırma hizmetlerine olan talep önemli ölçüde artmıştır Bugünün tüketicileri hareket ediyor ve tüketicilerin herhangi bir yerde, çeşitli hizmetlere ihtiyaçları ortaya çıkabilmektedir Mobil taksi çağırma hizmetlerinin tüketici popülaritesi arttıkça, mobil taksi çağırma sektöründe rekabet artmaktadır Pazarlama literatüründe, çalışmaların çoğu mobil uygulamaların ilk benimsenmesine odaklanmıştır Kullanıcıların mobil uygulamayı kullanmaya devam etme niyetini anlamaya yönelik az çalışma yapılmıştır Uygulamayı kullanmaya devam etme niyeti, mobil uygulama kullanmaya devam etme davranışını öngörebildiğinden, müşterilerin uygulamayı kullanmaya devam etme niyetini anlamak önemlidir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.