Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

University course scheduling using a genetic algorithm

Üniversite ders çizelgelemesi için bir genetik algoritması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 119240 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT UNIVERSITY COURSE SCHEDULING USING A GENETIC ALGORITHM Ahmet Turan Yeler M S , Department of Electrical and Electronics Engineering Supervisor: Asst ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

oz ÜNİVERSİTE DERS ÇİZELGELEMESİ İÇİN BİR GENETİK ALGORİTMASI Ahmet Turan Yeler Yüksek Lisans Tezi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi: Yrd ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.