Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Enformatik Enstitüsü / Tıp Bilişimi Anabilim Dalı

Usability testing of a family medicine information system

Aile hekimliği bilgi sisteminin kullanılabilirlik testi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 321312 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Healthcare is an important part of life in most societies that attract a significant amount of public investment Primary healthcare is a fundamental branch of the healthcare system where patients and doctors initially meet ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Sağlık hizmeti birçok toplumda ciddi yatırımların yapıldığı ve insan hayatında önem teşkil eden bir alandır Birinci basamak sağlık hizmeti hastaların ve doktorların ilk buluştuğu yerdir ve sağlık sisteminin temel bir alt dalıdır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.