Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Dokuz Eylül Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İstatistik Anabilim Dalı

Usage of fuzzy logic based data mining methods in analysis of public transportation data

Toplu ulaşım verilerinin analizinde bulanık mantığa dayalı veri madenciliği yöntemlerinin kullanımı

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 410528 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Intelligent Transportation Systems are used to construct and manage public transportation system based on knowledge efficiently and also to increase interest of people for public transport ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Toplu ulaşım sistemlerinin bilgiye dayalı olarak etkin bir şekilde yapılandırılması, yönetilmesi ve ayrıca toplu ulaşıma olan ilginin artırılması için Akıllı Ulaşım Sistemleri kullanılmaktadır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.