Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

Using mobile communication tools WEB based instruction

WEB tabanlı öğretimde mobil teknolojilerin kullanılması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 167010 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT USING MOBILE COMMUNICATION TOOLS IN WEB BASED INSTRUCTION AVENO?LU, Bilgin M.S., Department of Computer Education and Instructional Technology Supervisor: Prof. Dr. M. Yaşar ÖZDEN May, 2005, 157 pages This thesis investigates the perceptions of students about using mobile communication tools in web-based instruction. A mobile learning portal that can be used by different mobile devices was designed for this purpose. This portal included a mobile discussion forum and a course information system. Sixty undergraduate and five graduate students from METU/CEIT department used this portal as a supportive learning activity in three different courses throughout two-three, and four-week periods. The discussion subjects related to course ontent were created by instructors in these courses and students used this portal by sending messages or creating new subjects. Assignment results and announcements were inserted into the system by the instructors of these courses. A user evaluation instrument was developed by the researcher and validated by field experts. At the end of the study, perceptions of students were collected about mobile learning, mobile learning technologies and mobile IVdiscussion forums by using this instrument. Descriptive statistics were calculated according to the responses of students. The study results show that most of the students enjoyed using mobile technologies in education and they want to use mobile technologies in other courses. Although they like using mobile technologies, they did not increase the level of learning and motivation of the students much. Furthermore, mobile technologies did not increase the communication between students and between students and teachers despite their highly developed communication capabilities. Students could easily use the mobile technologies but small screen sizes and limited keypads hindered them from performing the operations. According to students, the cost of using mobile technologies is quite important whereas the data communication security is not important. Keywords: mobile learning, m-leaming, mobile education, mobile technologies, discussion forum

Summary:

Öz WEB TABANLI ÖĞRETİMDE MOBİL TEKNOLOJİLERİN KULLANILMASI AVENOĞLU, Bilgin Yüksek Lisans, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Tez Yöneticisi: Prof. Dr. M. Yaşar ÖZDEN Mayıs, 2005, 157 sayfa Bu tez öğrencilerin, web tabanlı öğretimde mobil teknolojilerin kullanılması ile ilgili algılarını araştırmaktadır. Bu amaçla, farklı tipte mobil cihazlar ile erişilebilen bir mobil öğrenme portalı geliştirilmiştir. Bu portal mobil bir tartışma listesi ile bir ders bilgi sisteminden oluşmaktadır. ODTÜ/BÖTE bölümünden altmış beş lisans ve beş lisansüstü öğrenci bu portalı üç farklı ders için yardımcı öğrenme aracı olarak iki, üç ve dört haftalık süreler boyunca kullandılar. Bu derslerde, tartışma konuları ders içeriğiyle ilişkili olarak dersin öğretim üyeleri tarafından oluşturuldu ve öğrenciler bu konulara mesajlar atarak ya da yeni konular açarak sistemi kullandılar. Ayrıca öğrenciler ders ile ilgili duyurulara ve ödev sonuçlarına bu sistemden ulaştılar. Kullanıcı değerlendirme anketi araştırmacı tarafından geliştirildi ve uzmanlar tarafından geçerliği kontrol edildi. Çalışmanın sonunda öğrencilerin, mobil öğrenme, mobil öğrenme teknolojileri ve mobil tartışma listeleri hakkındaki algıları toplandı. Öğrencilerin yanıtlarına göre betimleyici istatistikler çıkarıldı. vıToplanan sonuçlara göre öğrenciler mobil teknolojileri eğitimde kullanmaktan hoşlandılar ve diğer derslerde de mobil teknolojileri kullanmak istediler. Mobil teknolojileri kullanmayı sevmelerine rağmen öğrenciler bu teknolojilerin öğrenme düzeylerine çok fazla katkı yapmadığını ve motivasyon düzeylerini çok etkilemediğini düşünmektedirler. Ayrıca sonuçlar, asıl faydalan iletişimin artmasını sağlamak olan mobil teknolojilerin, öğrencilerin kendi aralarındaki ve öğrenciler ile öğretim üyeleri arasındaki iletişimi yeteri kadar artırmadığını ortaya koydu. Öğrenciler mobil teknolojileri kullanmakta zorlanmadılar fakat yine de mobil cihazların ekranlarının küçük olması ve küçük tuş takımları işlemleri yapmalarını zorlaştırdı. Sonuçlar öğrencilerin mobil cihazları kullanma maliyetine çok önem verdiklerini fakat veri iletişim güvenliğine çok önem vermediklerini de ortaya çıkardı. Anahtar Kelimeler: mobil öğrenme, m-öğrenme, mobil eğitim, mobil teknolojiler, tartışma listesi VH