Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı / Fransız Dili Eğitimi Bilim Dalı

Utilisation des gestes coverbaux en classe de FLE

Yabancı dil olarak Fransızca öğretiminde sözel - devinimsel davranışlar

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 396618 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu tez çalışması kapsamında, Türkiye'de yabancı dil olarak Fransızca öğretiminde, öğretmenlerin sözlü söylemine eşlik eden ve eğitsel amaçlarla kullanılan el-kol devinimleri irdelenmiştir Öğretmenlerin sözlü söylemlerine kıyasla daha az incelenmelerine karşın, el-kol devinimleri, yabancı dil öğretiminde temel olarak bilgi aktarma, sınıf yönetme ve değerlendirme işlevlerini yerine getirmektedir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

In the scope of this dissertation, the use of co-verbal gestures for educational purposes concerning the teaching of French as a foreign language in Turkey was examined Although teachers' co-verbal gestures are less studied than their verbal discourses, they essentially perform several functions in the teaching of foreign languages, such as transmission of information, classroom management and student assessment ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.