Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Fizik Anabilim Dalı / Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği Bilim Dalı

Uzaysal evrimde Gürsey solitonlarının kararlılığı

Stability of Gürsey's solitons in spatial evolution

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 178158 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Feza Gürsey tarafından 1956 yılında, dört boyutlu konformal invariant nonlineer saf spinör etkilesmeli bir dalga denklemi, Heisenberg ve Bohr' un rüyası olan elemanter parçacıkların bir araya gelmesini mümkün kılacak bir modele temel teskil etmek için önerildi. Gürsey Spinör modeli birinci mertebeden daha yüksek türevler içermeyen tek konformal invaryant saf spinör alanlı bir modeldir. Tezde Gürsey tararfından önerilen, saf- spinör alanlı, dört boyutlu konform invaryant nonlineer dalga denkleminin numeric instanton çözümlerinin dinamik yapılasması ve evrimi incelenmis ve evrimi ifade eden faz diyagramları çizilmistir.

Summary:

A four-dimensiol conformal invariant pure spinor wave equation with nonlinear selfcoupled spinor term had been proposed in mid-fifties by Feza Gürsey as a possible basis for a unitary description of elementary particles ( Heisenberg-Bohr dream). Gürsey?s Spinor Model is only possible conformally invariant pure spinor model, which contains no derivatives higher than the first. In this thesis, we have investigated dynamic characteristics and evolution of instanton solutions of a four-dimensiol conformal invariant pure spinor wave equation with nonlinear self-coupled spinor term had been proposed by Feza Gürsey.